Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 2 april 2009

Släpps inte in i himlen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166600
Vilket har vi mest oro för - äktenskapet eller de homosexuellas öde?
Äktenskap är fortfarande vad det är, inför Gud. Det är en lek med ord. Man kan aldrig ändra på vad Gud tycker i frågan. Det är Han, inte Världen, som väljer vad som ska "släppas in" i av Honom skapade begrepp.

Samtidigt som de sista talarna på listan höll sina föredrag samlade aktionsgruppen Bevara äktenskapet uppemot 50 deltagare i en manifestation på intilliggande Mynttorget.

Hur ofta kan vi se en så stor lidelse för att bevara människor från helvetet istället? Det som Jesus faktiskt befallt oss att göra: predika evangelium, inte försöka få världen att rätta sig efter oss. Evangeliet är kraften som förändrar, inte att vi står och tjatar på folk att följa moraliska regler som de ändå inte håller med om. Känns lite löjligt. Jag som får SEA's nyhetsbrev, som har med "Bevara äktenskapet" att göra. De vill se ett Sverige förändrat av Evangeliet, men sällan tycks detta verktyg användas.

Och inte bara de som utövar homosexualitet kommer gå miste om himlen, utan alla orättfärdiga: otuktiga, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, tjuvar, giriga, drinkare, förtalare och utsugare.

Frälsningen är ju inte till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran.

1 kommentar:

  1. Jag är inte själv troende, utan djupt övertygad och from ateist. Men jag måste ändå säga att slutklämmen i detta inlägg är det mest medmänskliga som någon lyckats klämma fram i religionens namn i denna debatt. Tror jag. För jag måste erkänna att religiös logik inte riktigt är densamma som min.

    friskytten.blogg.se

    SvaraRadera