Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 14 april 2009

Resultatet av modern förkunnelse

Invändningar:
1. Gud offrade sig själv till sig själv så att Han inte behövde överträda sin uppfattning av rättvisa. Han blir arg när vi inte accepterar Hans offer av sig själv till sig själv.

2. Under ditt mytos finns ingen rättvisa. Gud löser de mest fruktansvärda mördarna från deras rättmätiga straff och torterar och brutaliserar folk som aldrig skadat sin medmänniska.

Svar:1. Anledningen till Guds vrede är främst för att vi hatar Gud och varandra. Om vi inte "accepterar Hans offer av sig själv till sig själv" stannar Hans vrede kvar över oss. Det är samma vrede som Han redan hade mot oss för att ha brutit Hans Lag som stannar kvar över oss.

2. Gud skickar inte oskyldiga till helvetet. Om någon aldrig skadat sin medmänniska och därmed syndat mot Gud, kommer inte denna person till helvetet. Men faktum är att alla har skadat sina medmänniskor och syndat mot Gud genom att bryta mot Hans Lag. Ingen är oskyldig och det är därför de kommer till helvetet där de får det rättvisa straff de förtjänar. Det gör dig inte till en god människa bara för du är ett mordoffer. Mordoffer kan också har ljugit, stulit, hädat, begått äktenskapsbrott, etc.

Slutord:Vad jag förstår från vissa icke-kristna, mest ateister, som gör dessa påståenden är att de hört något sådant här "tro på Jesus så kommer du till himlen." Jag håller med om att den logiska slutsatsen av detta blir att man kommer till helvetet bara för att man inte tror på Jesus. "Tro på Jesus så kommer du till himlen" är bara en del av budskapet. Igen: Man kommer inte till helvetet för att man inte omvänder sig och tror Evangeliet, utan för att man redan är en brottsling som brutit Guds Lag och förtjänar att komma dit. Anledningen till att den moderna "kyrkan" inte vill prata om detta är för att det är för konfronterande och jobbigt. De har gjort ett stort misstag och bara gjort saken värre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar