Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 16 april 2009

10 böcker som pajade världen

Har fått hem lite böcker. MacArthur Study Bible ("redaktör" John MacArthur, 20 000 studienoter (nötter? (kan man ha parantes inom parentes?) ) etc etc, kanske tar mer om den sen), Scary Stories To Tell In The Dark (Alvin Schwartz) och 10 Books That Screwed Up the World (and 5 Others That Didn't Help) (Benjamin Wiker, Ph.D.) vilken är boken jag vill beskriva lite här. 10 böcker som pajade världen och 5 som inte gjorde nytta... eller nåt. På omslaget kan man läsa:

Dessa "inflytelserika" böcker, från Machiavellis Fursten till Karl Marx' Kommunistiska Manifestet till Alfred Kinseys Sexual Behavior in the Human Male [Människohanens sexuella beteende eller nåt, hittade ingen svensk titel], har lett till krig, folkmord, totalitärt förtryck, nedbrytning av familj och förödande sociala experiment.
Och ändå är dessa författares dåliga ideer fortfarande populära och präglar allting--och kanske de t.o.m. påverkar ditt tänkande utan att du vet om det.
Här är Professor Benjamin Wiker med botemedlet. I sin gnistrande nya bok [...] fångar han var och en av dessa onda böcker vid dess elaka hjärta och utsätter det för dagsljuset.
I hans kvicka, lärda och provokativa exposé, kommer du att lära dig:

  • Varför Machiavellis Fursten var inspirationen till en lång lista tyrannier (Stalin hade den på sitt sängbord)
  • Hur Descartes' Avhandling om Metoden "bevisade" Guds existens endast genom att göra Honom till en skapelse av vårt eget ego
  • Hur Hobbes' Leviathan ledde till tron att vi har en "rättighet" till det vi vill ha
  • Varför Marx och Engels' Kommunistiska Manifest skulle kunna vinna pris för den mest elaka bok som någonsin skrivits
  • Hur Darwins' Människans Härledning bevisar att han avsåg "de starkas överlevnad" att tillämpas på människosamhälle [har behandlat detta om Darwin tidigare i bloggen]
  • Hur Nietzsches Bortom Ont och Gott utfärdade bud efter en värld enbart styrd av "viljan till makt"
  • Hur Hitlers Mein Kampf var en sorts "spiritualiserad darwinism" som redogör för hans folkmordsbenägna antisemitism
  • Hur det pansexuella paradis som beskrivs i Margaret Meads Coming of Age in Samoa visade sig vara en skapelse av hennes egna sexuella förvirringar och strävanden
  • Varför Alfred Kinseys Sexual Behavior in the Human Male helt enkelt var en självbiografi förklädd till vetenskap

Låter spännande... :D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar