Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 29 april 2009

Svenska Journalen är igång igen!

Angående svaret i Svenska Journalen "Finns himmel och helvete?" av Torsten Åhman

En som vill veta sanningen skriver till Torsten Åhmans "frågelåda" i Svenska Journalen:

De flesta kristna tror både på en evig himmel och ett evigt helvete. En del tror
dock att himlen finns men inte helvetet. Andra tror att helvetet visserligen
finns men att man där kan få en chans att omvända sig och bli
förlåten...Förvirrelsen är stor. Kan man få ett klart svar från Bibeln i dessa
frågor?

Jag vill själv svara på dessa frågor till personen. Ja, man kan få ett klart svar från Bibeln.

Torsten Åhman svarar istället genom att framlägga tre olika tolkningar som är populära. Det är samma 3 som räknas upp i en annan artikel i svenska journalen som jag kommenterat tidigare i bloggen

Jag vill ge svar och argumentera för det som Bibeln verkligen säger genom att kommentera de olika tolkningar som Torsten Åhman räknar upp:

1 - att alla blir frälsta
Rom 14:11, Fil 2:10-11 Kommentar: Romarbrevet 14:11 är vårdslöst ryckt ur sitt sammanhang. Se v10 "Alla ska vi stå inför Guds domstol" v12"Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud."
Ja, alla kommer att knäböja för Herren men då kommer det att vara för sent. Knäböjning är en ytlig handling. För att bli frälst ska man omvända sig här och nu från sina synder till Gud och förtrösta endast på Jesus och inte sin egen knäböjning eller omvändelse, och bli förändrad på insidan.

Luk 15:4 Kommentar: betydelsen av denna liknelse kommer först i vers 7 "På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver." och den handlar alltså inte ens om att alla ska bli frälsta.

2 - evig plåga
Torsten Åhman vill få det till att Bibeln är lika otydlig med att Helvetet är ett evigt straff som vad Bibeln är med de andra, med ord som "ett andra synsätt är...", han citerar bara en bibelvers "men det finns bibelord som talar i den riktningen." låt oss se om den är så otydlig. Bibeln talar om de ofrälstas öde med följande fruktansvärda ord:

“Förakt och evig skam” (Daniel 12:2)
“Evigt straff” (Matteusevangeliet 25:46)
“Man ska gråta och skära tänder” (Matteusevangeliet 24:51)
“Eld som aldrig släcks” (Lukasevangeliet 3:17)
“Vrede och dom, nöd och ångest ” (Romarbrevet 2:8,9)
“Evigt fördärv, bort från Herrens ansikte” (2 Tessalonkerbrevet 1:9)
“Evig eld...det svarta mörkret för evigt” (Judas brev 7,13)
Uppenbarelseboken 14:10,11 berättar för oss om syndarens slutgiltiga, eviga öde: “Han kommer att plågas i eld och svavel [...] Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt."

Jag vill också svara på frågan han ställer Hur kan Gud som utgav sig själv i döden för att rädda människan inrätta en sådan företeelse?

Det är ju för att Gud har inrättat en sådan företeelse (en plats där synd rättvist straffas), som Gud utgav sig själv i döden för att ta människans straff och rädda henne ifrån helvetet. Det är ju allt detta, Lagen, Guds vrede, rättvisan över oss och vår synd och eländighet, som gör Guds nåd och Jesu lidande och död nödvändig.

3 - evig död

Man tror att straffet är att bli tillintetgjord—att medvetandet upphör att existera. De kan inte begripa att de ondas straff kommer att vara medvetet och evigt. Om de har rätt, blir Adolf Hitler, som ansvarade för miljontals människors död, endast “straffad” med evig sömn. Hans öde är helt enkelt att återvända till det ickeexisterande tillstånd som han var i innan han föddes, där han inte ens vet om att han blir straffad.

Men Bibeln målar en annan bild. Den rike mannen som fann sig själv vara i dödsriket (grundtexten: Hades) (Lukasevangeliet 16:19-31) var medveten. Han kunde känna smärta, törsta och att känna ånger. Han sov inte i graven, han var i ett “pinorum”. Och om Helvetet är en ickevetandets plats eller en hänvisning till graven som vi går i när vi dör, är Jesu påståenden om Helvetet inte vettiga alls. Han sa att om din hand, fot eller öga får dig att synda, skulle det vara bättre att ta bort det än att “än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks [...] där deras mask inte dör och elden inte släcks.” (Markusevangeliet 9:43-48).

Satan har lurat i många människor att inget helvete finns. Evangeliet vattnas ur. Jesu död blir inte särskilt nödvändig. Att bli frälst blir inte heller särskilt nödvändigt. Det är precis vad han vill att vi ska tro. Vi behöver egentligen inte evangelisera. Torsten Åhman gör inte mycket för att göra saken bättre. Oswald J. Smith däremot: "Åh, att inse att själar, värdefulla, aldrig döende själar, går under överallt omkring oss, går ut till det svarta mörkret och förtvivlan, evigt förtappade, och att ändå inte känna någon vånda, inte fälla några tårar, inte veta någon möda! Så lite vi vet om Jesu medlidande!" Nu är inte det bara för att folk måste räddas från helvetet som vi måste evangelisera och få människor räddade. Det främsta handlar alltid om Gud, det är Guds befallning att vi ska göra det och att Lammet ska få den fulla lönen för sitt lidande.

Frågan ställs också i artikeln: Hur blir det med människor som aldrig hört om Jesus, hört fel saker om Jesus, bara sett konstig kristendom?
Svar: De dör i sina synder och kommer att straffas för sina brott i helvetet. Man kommer inte till helvetet bara för att man inte tror på Gud eller Jesus, utan, igen, för att man är en brottsling som brutit Guds Lag och förtjänar att komma dit. Anledningen till att den moderna "kyrkan" inte vill prata om detta är för att det är för konfronterande och jobbigt. De har gjort ett stort misstag och bara gjort saken värre. Man har istället ett orimligt ultimatum: tro på Gud annars kommer du till helvetet! se tidigare inlägg i bloggen

Jag vill avsluta med detta: Vem är Gud för dig? Är han bara en kärlekens och barmhärtighetens gud som aldrig skulle döma någon och aldrig kasta någon i Helvetet? Om det är din gud, så har du rätt. Din gud skulle aldrig kunna kasta någon i Helvetet eftersom han inte finns. Han är ett fantasifoster. Du har gjort dig en gud i ditt eget sinne som är mer bekväm för dig. Du kan kalla det din "personliga tro," men Gud kallar det avgudadyrkan. Det är den äldsta synden som finns i katalogen och Bibeln varnar att avgudadyrkare inte kommer att ärva himmelriket.

Det jag gör är inte att döma. Den tillhör som sagt Gud. Men jag har tagit det som står i Bibeln och dragit en slutsats. Jag vill med omsorg om din själs eviga väl, kärleksfullt och ödmjukt föreslå att du kan vara i fara för att bära på synden avgudadyrkan som du inte har övergett. Idag, förhärda inte ditt hjärta—vänd helhjärtat bort från synden, och överlämna ditt liv till Jesus Kristus.

9 kommentarer:

 1. Oj, oj, det är mycket du inte tänkt igenom när det gäller tolkningen av de olika synsätten på helvetet. Jag rekommenderar "4 views on Hell" av Clark Pinnoch m fl. Den kan beställas på www.amazon.com
  Torsten Åhman

  SvaraRadera
 2. Hej Torsten! I egen hög person! (om det nu inte är någon skojare!) :)
  Jag är mycket glad att få kommentarer till vad jag skrivit. Och det är jätteroligt att just du har hittat hit och skrivit. Jag hade ju funderat på om jag skulle maila.

  Jag kommenterade de olika synsätten bara utifrån hur jag uppfattat dem genom framställningarna i de olika artiklarna och med bibelorden som använts. Men jag finner att Bibeln är fullt tillräcklig, när det gäller denna fråga (och allt annat.) Detta är ingen trevlig tanke om vad som kommer att hända med våra medmänniskor, särskilt inte våra nära och kära, som dör i sina synder. Och det ligger faktiskt några år av grubblande bakom. Men jag landade till slut i att Gud är så tydlig i sitt Ord att jag inte på ett ärligt sätt kunde ha en annan hållning än den jag nu har.

  SvaraRadera
 3. Hej Daniel!
  Tack för att du lade in länken hit på Michaels blogg.
  Du säger att du har funderat i flera år för att komma till dina slutsatser, och det har jag också gjort.
  Först kanske jag skall säga att jag är frälst på grund av nåd utan egna gärningar och i full färd med att lära känna min Herre Jesus Kristus mer och mer för varje dag.
  Min nuvarande uppfattning om döden är att vi kommer till ett väntrum enligt Lukas 16:19-26.
  De som inte har tagit emot frälsning genom tro på Jesus kommer att få det de förtjänar, vilket är helt rättvist.
  De som är frälsta får inte det de förtjänar eftersom Jesus tog deras lidande på sig.
  Om jag som bara har en bråkdel av Guds kärlek i mig skulle skapa en värld fylld av människor jag älskar, så skulle jag inte göra det om det fanns minsta risk att någon av alla dessa som jag älskar skulle råka ut för evig pina.
  Skulle då Gud som själv är kärlek göra det?
  Skulle Jesus ha vandrat omkring helt lugnt medan folk omkring honom dog och hamnade i evig pina?
  Skulle han inte i så fall ha flugit omkring över hela jorden (han kunde ju flyga, gå på vattnet) för att bevisa att han var Gud så att folk kunde tro på honom och bli räddade?
  Varför skulle Jesus predika i dödsriket om det inte gick att rädda människor som redan var döda?

  Guds rättvisa säger öga för öga, tand för tand.
  Detta betyder ju med automatik att femtio års orättfärdihet ger femtio års plåga, och det mesta av den plågan fick man redan då man vandrade på jorden.
  I 1 Mos 6:3 begränsade Gud människans livslängd till 120 år för att de skulle slippa lida så länge av det här jordelivet.
  Då kan det ju knappast vara så att det blir ännu värre efter döden.
  Jag skulle kunna skriva en hel bok men det här får räcka för ögonblicket.
  Hälsningar P-O.S

  SvaraRadera
 4. Hej, Per-Olov

  Är glad att du kom och läste!
  Jag skulle också jag kunna skriva en hel bok.
  Oavsett dina olika resonemang så måste vi ändå se vad Bibeln tydligt säger och jag vill hålla mig till detta utan att kommentera exakt allt du säger. Kan förövrigt hänvisa till en diskussion om Helvetet jag haft tidigare: http://job25-masken.blogspot.com/2009/07/dialog-med-annu-en-youtube-ateist-del-1.html

  Något om några saker du sade:
  Mycket riktigt är det fråga om väntrum i Luk 16. Dödsriket, som i hebreiska grundtexten heter "She'ål" och grekiska "Hades" (har olyckligtvis översatts olika i Folkbibeln) kommer vid den yttersta domen att kastas i eldsjön, Gehenna, det vi oftast tänker på när vi menar Helvetet. Dödsriket/väntrummet är dessvärre också ett pinorum där den rike mannen plågades. Många av de som dött och hamnat där har varit där längre än sina som du säger, 50 års orättfärdighet.
  Fortsättning nedan, svar på en annan invändning jag gärna besvarar......

  SvaraRadera
 5. Sedan frågar även:
  Om jag som bara har en bråkdel av Guds kärlek i mig skulle skapa en värld fylld av människor jag älskar, så skulle jag inte göra det om det fanns minsta risk att någon av alla dessa som jag älskar skulle råka ut för evig pina.
  Skulle då Gud som själv är kärlek göra det?


  Som svar ur ett reformert perspektiv, som jag delar, skulle jag vilja hänvisa dig att läsa Romarbrevet 9:19 och en bit framåt, och även klistra in några rader ur en predikan av Jonathan Edwards' kända väckelsepredikan Syndare i händerna på en arg Gud:

  Gud har haft det på sitt hjärta att visa änglar och människor, både hur utmärkt hans kärlek är, och också hur förskräcklig hans vrede är. Ibland har jordiska kungar i sinnet att visa hur förskräcklig deras vrede är, genom de extrema straff de verkställde på dem som retat dem. Nebukadnessar, den mäktige och högdragne monarken i det kaldeiska riket, var villig att visa sin vrede, när han blivit rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego; och i enlighet med detta gav ordern att den brinnande heta smältugnen skulle vara sju gånger hetare än vad den var; tveklöst höjdes den till den yttersta grad av glöd som mänsklig konst skulle kunna åstadkomma: men den store Gud är också villig att visa sin vrede, och förstora sin rysliga majestät och mäktiga kraft i sina fienders extrema lidanden. Rom 9:22 "Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" Och då man ser att detta är hans syfte, och vad han har bestämt, att visa hur förskräcklig den oblandade, otyglade vreden, Jehovas ilska och stränghet, kommer han göra det med resultat. Något kommer åstadkommas och ske, som kommer att vara fasligt att bevittna. När den store och arge Guden har rest sig och verkställt sin rysliga hämnd på den stackars syndaren; och det kräket verkligen lider hans oändliga vikt och förargelses kraft, då kommer Gud kalla på hela universum för att skåda den rysliga majestät, och mäktiga kraft som kan ses i den Jes 33:12-14 "Folken skall förbrännas till kalk, likt avhugget törne skall de brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. "Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?"
  Så kommer det att vara för dig som är i ett oomvänt tillstånd, om du fortsätter i det; den oändliga makten och majestäten och den allsmäktige Gudens förskräcklighet ska förtydligas på dig, i dina plågors obeskrivliga styrka: du kommer plågas i de heliga änglarnas närvaro, och i Lammets närvaro; och när du kommer vara i denna nivå av smärta, kommer himlens strålande invånare gå fram och se på detta gräsliga spektakel, så att de får se vad den Allsmäktiges stränga vrede innebär, och när de har sett det, kommer de falla ner och beundra denna stora makt och majestät. Jes 66:23-24 "Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor."


  Det är som sagt en reformert syn på det. En syn jag delar just för den är så konsistent och kan svara på såna här frågor utifrån vad Bibeln, Guds Ord säger, oavsett vad vi med våra mänskliga hjärnor tycker eller tänker om det.

  Guds välsignelse!

  SvaraRadera
 6. Ja att vredens kärl skall förstöras och folken skall brännas upp är ju inte en evig händelse.
  Däremot kan jag inte förklara Jesaja 66:23-24.

  Min spontana reaktion på själva predikan är "vad är det för sjuk människa som står här och skriker".
  Men det kan ju vara jag som är vilseledd.
  Frid! \P-O

  SvaraRadera
 7. Hej igen.
  Läste din korrespondens med ateisten.
  Jag förstår att du vill tro på helvetet så jag låter dig göra det.
  Jag tror många kristna behöver tro på helvetet för att motivera både sin egen tro och få en anledning att evangelisera och finna nöd för människor.
  Om jag däremot trodde på helvetet så skulle jag gå under av stress, för då skulle jag ägna all min tid åt att försöka övertala alla jag ser om att de måste omvända sig, och bli helt knäckt varje gång någon vägrar att tro på Herren Jesus Kristus.
  Frid! P-O

  SvaraRadera
 8. Hej P-O
  Är mycket glad att du tagit dig tid och läst! :)
  Hoppas det jag skrivit inte uppfattats som att jag "vill" tro på Helvetet, eller inbillar mig själv att tro på det som någon sorts falsk piska/morot att vittna om Jesus. Jag kan inte heller säga att jag inte "vill" tro på det för det Gud vill, vill jag.
  Du har säkert större kärlek än jag och skulle gå under av stress, jag tar dig på de orden. Varför en annan inte gör detta säger mycket om vad man har kvar i sin tillväxt i Kristuslikhet.

  Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 9. Vårt stota föredöme när det gäller kontaktem med dom som inte tror är Jesus kristus!! Där har vi mycket att lära.
  Men vi vet också att all vishet finns i honom och den är i allra högsta grad tillgänglig för var och en som tror på hans namn

  SvaraRadera