Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 17 april 2009

Porten är vid som leder till HELVETET!

Saron i Göteborg vidgar porten

Och i artikeln kan jag se själva kärnan av förfallet:
Sedan 1800-talet har den som velat vara medlem också förväntats följa olika, som man uppfattat det, bibliska krav på sitt levnadssätt. Det var till exempel otänkbart att leva som sambo eller att skilja sig och gifta om sig. Detta synsätt har luckrats upp med tiden i många församlingar.I Saron försöker man därför skapa en öppnare församlingsmodell. Man ser istället medlemskapet som början på en vandring, där man inte ska snubbla på tröskeln på grund av sin livssituation.

Det är inte bara Saron, utan alla kyrkor; istället för att skärpa till sig släpper man upp ännu mer.

Pastor Andrew Thompson, pastor i Korskyrkan i Stockholm säger om dessa saker i en relaterad artikel: I många frågor har vi backat och backat, och därför har den här frågan till slut kommit upp. Det beror på åratal av fegt ledarskap på de punkterna.

Hurra för honom! Att det finns riktiga pastorer som vågar säga sanningen!

Vad skickar det för signaler till människor att man inte skärper till sig? Att det inte är så farligt att synda iallafall är jag rädd.

Det blir också lite Joel Osteen över svaret på frågan "Anser ni att utlevd homosexualitet är synd?"
-Vi har inte vigselgudstjänst för samkönade par i församlingen. Vi har inte en välsignelseakt för samkönade par. I det har vi angett en riktning. Sen blir det så utpekande och ofta förenklande om man börjar peka ut det där och det där är synd. Alla vi människor är influerade av synd, och alla har olika symptom på det, säger Joakim Hagerius.

Ja, vi kan tolka det som att han inte riktigt ville svara på den frågan, utan släta över allt. Ja, men, vi alla syndar... Vad man gör när man slätar över synd är att man slätar över Jesus på korset. Evangeliet blir inte längre ett evangelium. Bara ett budskap om något som egentligen inte verkar ha behövts. Om man älskar Jesus (Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft) och sina medmänniskor, ska man konfrontera synden! Varna för den fara de är i!
Profeten Natan konfronterade David när han syndat med Batseba. Han kom inte in och sa "äh, nu ska vi inte peka ut någon, vi är ju alla syndare..." nej Herren sände honom för att förebrå honom. Han hade syndat mot Guds lag. Tänk om Natan, rädd för att bli avvisad, ändrade lite på saken. Slätat över synden. David kan ha reagerat "Vilken synd talar du om?" istället för att erkänna sin hemska överträdelse. Tänk på saken--varför skulle han ropa "Jag har syndat mot Herren" i så fall? Om David inte fått skälva under Lagens vrede, hade profeten tagit bort själva redskapet för att få fram en sorg efter Guds vilja, som var så nödvändig för Davids omvändelse. Det är sorg efter Guds vilja som för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. (2 Kor 7:10).

En person citerade 1 Kor 5, som specifikt handlar om en person som bor sambo med sin styvmor; men som lär oss om hur församlingen på apostlarnas tid och befallning skulle göra med oomvända syndare, såsom utlevt homosexuella, partnerskapshomosexuella, sambos: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag...Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!
Jag bör inskjuta, jag har haft viss ofrid efter att ha skrivit detta. Det kan vara Satan, så jag vill ändå inte radera bort detta med sambo, men det är något jag ser bland många i kyrkan idag. Jag drar inte domen över dem. Eller någon. Domen tillhör Gud. Många som bor sambo, kanske inte är oomvända syndare, för de vet inte om att det är fel att bo sambo. Det är inte många som tänker på det och jag vet inte vem skulden ligger på. Men nu vet ni det, äktenskap är mer än sex.

Så, vad blir resultatet av att en kyrka vill verka snäll, öppen och trevlig och inte konfronterar synd? Det blir en vid port till helvetet! De skickar medlemmar till helvetet! Och pastorer och ledare (jag varnar er i kärlek) - ni kommer att stå till svars!

Pastor Andrew Thompson: Som pastorer har vi en plikt att varna. Det är obehagligt, men det tillhör också ledarskapet att ta ett ansvar

5 kommentarer:

 1. Om nu samboskapet är så syndigt så får du gärna visa var i bibeln det står att det enda icke-syndiga sättet att leva ihop man/kvinna är att genomgå en ritual där formellt utbildade pastorer genomför en vigselakt som de har fått tillstånd att genomföra av den svenska staten...

  Var i bibeln står det nedskrivet vad som är ett korrekt heligt äktenskapt och vad som inte är det?

  Var står det att bara vissa personer kan utgjuta Guds välsignelse över ett förhållande mellan man och kvinna?

  SvaraRadera
 2. Anonym,
  jag får intrycket av att du har blivit lite upprörd, varför du har gjort ett par irrationella antaganden
  du får gärna visa var i mitt inlägg jag beskriver äktenskap som att "genomgå en ritual där formellt utbildade pastorer genomför en vigselakt som de har fått tillstånd att genomföra av den svenska staten"
  Var har jag skrivit att "bara vissa personer kan utgjuta Guds välsignelse över ett förhållande mellan man och kvinna?"

  Om vad som är ett korrekt heligt äktenskap: det som man gjort lagligen på pappret. Guds ordning är så. Se Rom 13

  SvaraRadera
 3. Hej! Jag tycker att Anonym har helt rätt. Rom 13 handlar om att inte göra uppror mot överheten. Men överheten i det här landet förbjuder inte samboskap. Ett heligt äktenskap handlar inte om något lagligt papper, det handlar om att Gud förenar en man och en kvinna så länge de lever.

  SvaraRadera
 4. Hej Sofia, jag är glad att se kommentarer här!

  Det största felet jag ser är inkonsekvensen och förvirringen: kristna bor sambo men väntar med att ha sex till äktenskapet. Man ser det inte som ett äktenskap men bor tillsammans. Man är inte tillräckligt överlåtna till varandra för att det ska vara ett fullvärdigt äktenskap. Konceptet med äktenskap som Gud har givit förminskas till att bara innebära "nu får vi ha sex". Här behöver församlingsledning vara tydlig att äktenskap är mer än så.

  Och så, man ingår ju faktiskt detta förbund och svär varandra livslång trohet inte endast inför Gud utan också inför omgivningen. Vårat samhälle gör skillnad mellan samboskap och äktenskap, inte pga kyrkan egentligen, folk som inte är kristna vill flytta ihop utan att göra en stor grej av det, låt så vara, det är väl inte så svårt att vi som kristna kan underordna oss och skriva på papperslappen.

  SvaraRadera
 5. Hej igen, jag förstår hur du menar. Men jag kan underordna mig överheten och samtidigt inte köpa dess definition av äktenskapet rakt av, vilket du inte heller gör förmodar jag. Staten förbjuder mig inte att betrakta min och min mans relation som ett äktenskap i Guds ögon, så inte gör jag uppror genom det. Det juridiska är bra, men vi anser inte att det är synd att inte fixa det direkt.

  SvaraRadera