Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 9 april 2009

Stanley Sjöberg skärtorsdagspredikan

Nu är jag hemma ifrån att ha varit i Västra Frölundas pingstkyrka (pastorn som vann en massa pengar, du vet...)

Jag var i god tid och körde nästan över Stanley Sjöberg på parkeringen. Eller ja, han stod på parkeringen när jag körde in.
Hans predikan handlade om hur Jesus blir förnedrad/"korsfäst" än idag; i och med Jonas Gardells påhitt och hur svenska kyrkans präster böjer sig. Han anknöt också till hur det sett ut förr i tiden när man gjort så. När Islam kom och dåtidens präster i de länderna gick med på att Jesus inte behöver vara Gud längre. Att till slut finns det inga spår av kristendomen kvar alls.

Stanley Sjöberg är radikal så sett. Men "predikan" tenderade att förvandlas till en "debunk-fest" där han vederlade Jonas Gardell.
Tyvärr är det som alltid med all förkunnelse idag: ingen lag, synd, dom. Förutom över några som ändå inte var där ikväll. Men vi andra då, vi behöver ju också frälsning, vi lögnare, hädare, äktenskapsbrytare i hjärtat, tjuvar. Vi onda syndare och maskar.

Till Sjöbergs försvar nämnde han faktiskt att man måste "omvända sig"... lite i förbifarten... då han citerade ur Gardells bok... alltså, han citerade att Gardell skrev att man inte behöver omvända sig... Och sedan sa han att Jesus tog vårt straff. Så, det var positivt. Det är inte många svenskar förunnat att höra detta, ens i kyrkan. Vilket är varför denna blogg finns!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar