Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 april 2009

Existens och kristofobi

Kristofobi - förföljelse eller självömkan? Allt fler kristna upplever att de blir förföljda och hånade för sin tro. Stämmer det enligt dig? Och, vad kan det bero på?
Mitt svar: Både ock...
Om man läser kyrkohistorien så ser man att det snarare var värre förr. De första kristna, apostlarna fängslades och dödades, de första kristna blev kastade till lejonen som underhållning för romarna. Sedan när katolska kyrkan kom så blev det inte heller bättre för de kristna.
Vi i väst har det ännu ganska bra; vi åtnjuter förmåner som bara kristna i andra länder, som Kina, Indien osv, bara kan drömma om. Jag kan stå inne i stan och evangelisera utan att polisen kommer och fångar mig! Vilken dröm för kristna i andra länder som riskerar livet bara de visar sig utomhus. Men vi utnyttjar inte dessa förmåner till att göra det som Jesus befallt: att predika evangelium! Istället har vi gosat in oss i våra kyrkbänkar och blir kinkiga om någon "förföljer" oss genom att uttrycka sin åsikt om vår person på grund av vad vi tror på. Titta i andra länder där kristnas kyrkor bränns ner, de drivs ut nakna i skogen för att undgå döden.Jag kan nog ta, och har redan tagit, en hel del skymford. Med glädje. Jesus sade: i Lukas 6:22-23: "Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna." och Första Petrusbrevet 4:13-14: "Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er."

SVT är själv ganska "kristofobiskt". Att SVT gör ett program om kristofobi är ganska ironiskt, och självklart en del i den antikristna propaganda som SVT bedriver. Nästa program i serien bär dessutom titeln "Tungotal - nådegåva eller hjärnskada?" Där denna dam är med. Det skall bli spännande vad för "trevligt" de klipper ihop av det. Men titta på titeln igen... suck...

Tillbaka till avsnittet om "kristofobi". Titta bara här vad som sägs i programmet:
Man kan säga att allt började med den här mannen Rocco Buttiglione. En italiensk politiker som 2004 skulle bli EU kommissionär. Katoliken Buttiglione hade en hel del synpunkter på det europeiska samhället. Äktenskapet var främst till för att kvinnan skulle alstra barn. Homosexualitet var givetvis en synd. Och varför inte skeppa över flyktingar till nordafrika där EU kunde upprätta stora flyktingläger? ... Rocco Buttigliones åsikter mötte skarp kritik och för första gången i EU-kommissionens 53-åriga historia blev en kommissionär underkänd av parlamentet... För många var det ett bevis att demokratin fungerade i kollossen EU. För andra att kristna värderingar inte var önskvärda.

Ser du något här? Att äktenskapet främst är till för att kvinnan ska alstra barn, och att skeppa över flyktingar till nordafrika likställs med kristna värderingar! Det är typiskt såna här grejer SVT smyger in i programmen och själva bidra till "kristofobi". Jag använder "kristofobi" i citattionstecken för det är löjligt. Men om något är "kristofobi" så är det ju detta.

Sedan intervjuas KG Hammar. Han säger att han är kristen... han kan kalla sig det, men han är inte kristen! Han har sagt att han är buddhist också! Han är väl själv en "kristofob" då han och många av hans kollegor slätar över riktiga kristna som fanatiker etc. Antagligen är han en kristofobisk infiltratör. Men det är väl en annan historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar