Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 27 april 2009

En bra präst!!!

F d kyrkoherden där jag bor skriver en avskedshälsning i lokaltidningen; jag klipper ut en bit av det:[Gud] förlåter därför att Jesus dog för mina och dina synder, ja för hela världens synder. Om nu Gud kan förlåta så vågar jag be att Ni också ska förlåta. Jag tror på att Jesus dog för våra synder och det är, och har varit, den kristna kyrkans tro genom hela dess historia.
Att det sedan kan sägas att Jesus inte dog för våra synder, till och med av "djupt troende" ibland, är ingen nyhet heller. Låt er inte luras! Raden är lång av dem som uttryckt sig så. Pontius Pilatus, han skrev som anledning till dödsdomen: Jesus från Nasaret, Judarnas konung. Fariseerna och de skriftlärda fann honom skyldig till döden för hädelse; han hade sagt sig vara Guds son. Men de valde en politisk anledning, att han satte sig upp mot Kejsaren i Rom. Sedan har genom alla tider människor sagt sig inte tro att Jesus dog för våra synder av olika anledningar, kanske därför att de inte vill kännas vid att de är syndare och behöver be Gud och människor om förlåtelse. En av de härliga psalmerna i Påsken, psalm 147:
Upp min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften, efter skriften, nu i
ära träder fram.
Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Han avvände vårt elände för båd tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde
Ljus och frid och salighet.Amen. Efter den senaste tiden, efter att ha hört mycket kass teologi från präster, är detta en stark ljusglimt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar