Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 7 april 2009

Ray Comfort ber om ursäkt för bananen


Mest översatt från filmen:
När Ray Comfort utmanade Richard Dawkins till en debatt om Guds existens vägrade professorn och kallade Ray Comfort för Bananmannen och okunnig dåre. Bananmannen handlar om när Comfort jämförde den komplexa designen hos en colaburk med den hos en banan.
Men ateister tog bort colaburken från videon och skickade den över hela nätet som om Comfort tyckte att bananen bevisar att Gud finns. Detta gav istället honom uppmärksamheten och hans bok You Can Lead An Atheist To Evidence But You Can't Make Him Think (Man kan leda en ateist till bevis men inte få honom att tänka) kom upp på första plats på Amazon.com bland böcker om ateism och gick t.o.m. förbi Dawkins' God Delusion.

Dawkins säger i filmen Expelled: No Intelligence Allowed när Ben Stein frågar honom vad han tror är möjligheten till att intelligent design kan vara svaret på vissa frågor i genetik eller evolution:
"Vid ett tidigare tillfälle, någonstans i universum, utvecklades en civilisation på antagligen darwinistiskt sätt till en mycket hög nivå av teknologi och designade en livsform som de planterade på denna planet. Det där är en möjlighet, som jag finner vara en mycket intressant möjlighet. Och jag antar att det är möjligt att man kan finna tecken på detta om man tittar i detaljerna av biokemi eller molekylärbiologi, en signatur från en sorts "designer". Den designern kan vara en högre intelligens från någon annanstans i universum. Men den intelligensen måste själv ha uppkommit genom någon förklarbar process, inte bara hoppat in i existens spontant, det är poängen."

Om han syftar på den kristna uppfattningen av Gud, så gör Dawkins här en halmdocka. Gud hoppade inte in i existens spontant vid en tidpunkt, Han är Evig.

Ben Stein kommenterar i filmen: "Så professor Dawkins är inte emot intelligent design? bara vissa sorters designers, som t.ex. Gud... "

Ray Comfort föreslår att debatten kallas Bananmannen vs Alienmannen och att man låter åhörarna själva bestämma vem som är den okunnige dåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar