Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 25 augusti 2010

Ditt viktigaste val?

Ni har inte utvalt Mig, utan Jag har utvalt er... Johannes 15:16

Vissa kan ha råkat ut för den här valkampanjen som pågår av några apostatiska samfund. Den kallas för Ditt viktigaste val (hemsida), där man använder de valtider vi lever i som språngbräde. Ännu något inne och relevant som ska locka in folk i byggnaden. Kampanjen handlar om att man ska välja Jesus. Redan rubriken här visar alltså på karaktärsdraget hos hela denna kampanj: antibiblisk.

På detta ska följa att man har predikningar i de enskilda kyrkorna osv. De kanske blir hur bra som helst, vad vet jag. Det skulle däremot vara väldigt underligt om inte uppföljningen man har skulle stämma överens med vad som är här. Jag utgår ifrån vad jag ser i kampanjen, jag kommer kommentera en av videosarna som finns, och det s.k. valmanifestet, där det mesta övriga står, och som finns att ladda ner som PDF här. Jag citerar från vad som står med kursiv text och kommenterar del för del med vanlig text men även bibelcitat är kursiva men det syns nog vilket som är vad.

Först, kan vi titta på teasern:


Från det att vi föds, förväntas vi att göra val, valen bara ökar i antal och följer med oss i alla faser i livet. En del får vi leva med i fyra år, andra bara nå'n minut. Men bara ett avgör evigheten.

Så långt, inte dumt alls. Inget fel. Det viktigaste av allt. Det finns ett val som avgör evigheten. Himlen eller Helvetet. Problemet är att inget i resten av kampanjen handlar om evigheten. Varken Himlen eller Helvetet nämns. Big surprise. Det gäller istället att vara sökarvänlig, inte nämna de kontroversiella sakerna, utan locka folk, som de flesta vanliga sekter, med andra saker som låter bra och som rör människors egoism och köttsliga välbefinnande i detta liv. De kommer att bli besvikna. I valmanifestet läser vi att det i själva verket inte handlar om evigheten utan att de vill peka på några viktiga områden där kristen tro kan bidra i ditt liv. Även om det också står i manifestet att vad som händer när vi dör är någon av de saker vi behöver tala om, nämns, som sagt, inget mer om detta alls.

Och därmed har vi också redan avverkat första sidan av text i manifestet som jag ville ta upp. Bara att fortsätta, tar inte upp allt, även om det finns en del, en del skulle även bli upprepat. Hela texterna går att se i PDF-filen som länkats till ovan.

”Människan ska inte leva bara av bröd,” sa Jesus. Det tror vi att de flesta håller med om. Frågan är bara vad man ska ha mer än limpa? (Sid 5 i PDF-filen, vänstra sidan)

Det är bara att fortsätta i Matt 4:4 vad Jesus sa: "Varje ord som utgår från Guds mun." Men våra valmanifestförfattare har tydligen hittat något som de tyckte var ännu bättre: Vi vill förstärka den själsliga hälsan genom tre viktiga områden... Och ingen av dem har med Guds Ord att göra, förutom när de går emot det. På nästa sida kan vi läsa om de tre viktiga områdena:

ETT Lyfta fram en hälsosam gudsbild
Många svenskar har fått en bild av Gud som extremt krävande: Gud är aldrig nöjd med deras insats, den räcker aldrig till. Här finns känslan av att vara oduglig, fördömd och misslyckad.


Just det, precis som Han sagt i Bibeln (t ex Jes 64:6, Matt 5:17-20, 45, Mark 10:17ff, Rom 3:10ff m.m...)

Detta menar vi är en falsk och ohälsosam gudsbild.

Jaha, Gud ger visst Sig själv en falsk och ohälsosam gudsbild. Det var väl därför de bytte ut Guds Ord mot de här tre punkterna då. Då förstår jag.

Vi vill göra vårt yttersta för att förmedla det vi är övertygade om är en riktig bild av Gud.

Bild av Gud = avgudabild?

Gud...är din starkaste företrädare, inte ditt dåliga samvete.
Han står på din sida.


Till skillnad från Bibelns Gud som gett oss samvetet, Hans Lag som är inbyggd i oss som säger när vi gör rätt och fel (Rom 2:14f). Som är kärleksfull, helig, och fullkomligt rättvis och inte står på brottslingars sida, som inte tolererar lögn, stöld, hat, mord, eller att man våldtar små barn, utan skipar fullkomlig rättvisa och straffar all synd.

[Gud]:... vill ge dig kraft i din svaghet, inte öka din börda.
... vill upprätta dig, inte peka finger åt dina misslyckanden.
... vill trösta dig när du sörjer.
... gläds över din framgång och ditt välbefinnande.


Detta kan vara löften i Bibeln som gäller Guds folk, inte oomvända syndare. Vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda - Rom 2:8-9

TVÅ En plats för samtal om livet
Alla kyrkor i vårt nätverk kan erbjuda ett öppet forum för andliga samtal med kristen tro som utgångspunkt. Detta samtal går under namnet Alpha-kurser och är ett internationellt program med mycket goda möjligheter till andlig fördjupning och själslig hälsa.


En välskriven biblisk granskning av alphakurserna kan läsas här.

TRE Stöd att komma ut – en fråga om själslig hälsa
Vi vill arbeta för att öka acceptansen i samhället för människor som vill ”komma ut” som kristna. I skolan, på arbetsplatser och i offentliga samtal finns en tendens att ifrågasätta trons betydelse och kraft. Det vill vi ändra på. Att vara kristen ska ses som en merit, inte som en belastning. Den kristna tron är inte en privatsak, utan en skapande kraft i människors liv som kan berika samhället på många sätt. Därför behöver tron få utrymme i vardagsmiljöer som skolor, arbetsplatser och i goda vänners lag. Likväl som det är en hälsofaktor i samhällsdebatten.


Fast det är ju lite ironiskt att det verkar som att de skäms att nämna den helige Ande. Istället är det den "kristna tron" som är en skapande kraft. Den helige Andes kraft tillskrivs den kristnes föreställningsförmåga.

Till sid 7, vänstra sidan: Att lyssna till sitt hjärta och förstå vad det betyder kallar Bibeln för vishet.

Gör den? – Ordspråksboken 28:26: Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Vilken bibel läser de? Satanistiska?

Vi vill arbeta för att förstärka kunskap för livet genom den kristna trons kraftkällor; Bibeln bönen och själavården.

Men är inte kraftkällan egentligen den man tror på och ber till, nämligen den levande Guden? Skäms de att prata om Gud som en verklighet?

ETT Andlig vägledning
I varje församling i vårt nätverk finns utbildade själavårdare som kan ge andlig rådgivning i viktiga frågor, helt kostnadsfritt.


Vad snällt. Men går de inte förbi en viss sak här? Att man behöver bli frälst? Vad hjälper själavård en som är död genom sina överträdelser? - Ef 2:5

TVÅ En offentlig gudstjänst
I församlingarna i vårt nätverk är gudstjänsterna öppna för vem som helst. Gudstjänsterna är tänkta att tala till tanke, känsla och vilja.


Är inte gudstjänsten till för att tjäna Gud? Där Hans utvalda, avskilda, heliga folk samlas för att tillbe, ära, hylla och upplyfta Honom och lyssna till Hans Ord för att se vad Hans vilja är så att man kan lyda den?

Vi tror att Bibeln och vardagen hör ihop och gör vårt yttersta för att visheten i Bibeln ska bli tillgänglig för alla.

Kom att tänka på vad Paulus skrev till Korintierna i 1 Kor 2:1ff. Det enda han ville veta av när han först kom till dem och evangeliserade var korset, han skrev att han kom till dem svag, rädd och mycket orolig, inte med stor vältalighet eller hög visdom. Hans tal skulle inte bestå i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft, han ville inte att deras tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag ser ingenting i denna kampanj om att visheten i Bibeln, som man talar om, är den Guds vishet som är en dårskap för världen, nämligen att tala om korset. Evangelium undermineras snarare.

Vi lovar att be tillsammans med dig, varje dag under minst en vecka.

Igen, behöver man inte bli frälst först? HERREN är fjärran från de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han. (Ords 15:29) Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. (Ords 28:9)

Sidan 9, från gröna rutan på vänster sida och lite in på höger sida: Vi förklarar krig mot den ofrivilliga ensamheten! Vi vill arbeta för omsorg på riktigt genom att fokusera på tre viktiga områden

Ingenstans här nämns något om att Gud faktiskt finns och att man kan ha gemenskap med Honom.

Vi har bestämt oss för att forma en ”kom-som-du-är-kultur”. Vem du än är och hur du än lever ditt liv är du välkommen hos oss. Vi går emot fördomar som säger att du måste vara lyckad för att platsa i kyrkorna och den kristna tron [...] Alla svenskar borde ha rätt till en gemenskap dit du kan komma precis som du är och får hjälp att bli den du vill vara. I alla kyrkor som deltar i denna kampanj finns en önskan att bjuda in nya människor.

Menade de inte förut att alla var lyckade? Iallafall, låt oss bara jämföra med Bibeln. 1 Kor 5:6-8: Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Femte kapitlet i första korintierbrevet ger exempel på församlingstukt. Det handlar om vilka som platsar och inte platsar i kyrkorna och den kristna tron. De som är ute i världen och inte menar sig platsa i kyrkan eller tron, är som de är och vill, de behöver Evangelium så de kan bli frälsta. Dem ska vi inte ta avstånd ifrån (v9-10) utan gå ut till (Mark 16:15, inte bjuda in i kyrkan). Men däremot, vers 11: Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, alltså, en person som kallar sig kristen, kommer till kyrkan för gemenskap, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Alltså: en person som kallar sig kristen, kommer till kyrkan, men är som han är, lever hur han vill, platsar inte i kyrkan och den kristna tron. Här menas inte att alla ska vara perfekta och lyckade för att platsa i församlingen. Vi som är pånyttfödda och frälsta, har förstått att vi är misslyckade och förlorade utan Kristus, genom Andens mäktiga verkan över våra hjärtan, vi är förkrossade, och är inte som vi vill vara, men strävar efter helgelse och lever inte hur vi skulle vilja i vår syndiga natur. Vi vandrar i ljuset liksom Han är i ljuset och har gemenskap med församlingen, vi är smärtsamt medvetna om att vi har synd, ångrar oss med verklig ånger, bekänner den, och har full tillförsikt att Gud är trofast och rättfärdig och förlåter dem och att Jesu, Hans Sons blod renar oss från allt (1 Joh 1:7-9). Men om en person som kallar sig kristen, lever hur han vill, är som han är, vandrar i mörkret, i obotfärdig synd, har inte gemenskap med Gud eller församlingen (1 Joh 1:6). Om den personen fortsätter Paulus att skriva i vers 13: DRIV UT IFRÅN ER DEN SOM ÄR OND!

Råkar någon däremot, av en händelse, som inte tror, iallafall komma in, står det i 1 Kor 14:24 att denne ska bli avslöjad av alla och dömd av alla. Få insikt om sin synd och i bästa fall omvända sig och bli frälst.

Fortsätter i manifestet, lite ner på samma sida: Ingen ska behöva dö ensam i sin lägenhet utan att någon visste att du fanns.

Jag säger inte emot det påståendet, men Evangeliet då? Ingen ska behöva dö utan att höra Evangeliet. Ingen ska behöva dö och hamna i Helvetet ovarnad. Det är den främsta prioriteten, något som inte detta manifest tycks ha.

Nu, till sidan 11, snart slut. Jag klistrar bara in lite från högra sidan för att kommentera.
Vi vill få in alla svenskar i ett arbete med mening genom att aktivt rekrytera nya människor till våra funktioner.
ETT Bli volontär...
TVÅ Upptäck dina förmågor

Vi tror att Gud har lagt ner förmågor i varje människa...
TRE Öppna ditt hem...
FYRA Bidra – inte bara ekonomiskt...


Detta är bra saker - som tillhör det kristna livet! Gud har gett oss ett nytt hjärta, med ny vilja att lyda Honom av kärlek och tacksamhet för att ära Honom för Den Han är, och det Han gjort. Vi älskar och vill följa Guds bud, och tjäna, för att Han älskat oss först, Han dog för oss. Det är på grund av Evangeliet! De fortsätter här istället, att gå förbi Evangeliet och frälsning för att få folk att göra detta ändå.

En sista sak. Jag råkade gå in på sidan till ungdomsvarianten http://www.jesusforpresident.se/. I den är Sveriges unga katoliker med...

Denna kampanj är bara ett av många symptom, som visar på avfällgheten hos kristenheten och samfunden i Sverige. Den är en orsak av och bidrar till mer avfällighet, underminerar Evangeliet och gör människor förhärdade. "Vadå, är jag förlorad och måste omvända mig? Så stod det inte i kampanjen, där står att Gud är på min sida och att jag ska få framgång och må bra och vara den jag är och vill vara?"

Även om man kan bli ironisk över hur löjligt uppenbart detta går emot Bibeln, så tycker jag inte att detta är skoj. Det är en svår sorg och tragedi som har fått mig till mycket tårar och sömnlösa nätter och bön. Av de bibelokunniga och antibibliska karaktärsdrag vi ser av så mycket som pågår, är det inte alls för överdrivet att kunna dra slutsatsen att detta har satanskt ursprung. Det är dags att vakna upp ur den söta sömnen och inse att verkligheten är en mardröm. Gå ned på knä, gråt och ropa till Gud. Är du med i någon av församlingarna eller i någon annan där du känner igen att sådana här saker pågår. Be ännu mer för den och pastorer eller ledare. Gå och tala med dem. Om de inte vill ta till sig och bättra sig, har det visat sig att detta i själva verket inte är en församling utan en religiös klubb - gå ut från henne (Upp 18:4) - och hitta en församling...

Jag tar ingen hänsyn till personer, de kan ha hur stora och kända namn som helst. Den Ende jag tar hänsyn till är Jesus Kristus, den ädle dyrbare Sonen som nedläts att bli människa för att hånas, förföljas, bli övergiven, torterad, uppspikad blodig på ett kors och lida under Guds vrede för mina synder och dö. Vad eller vem som än grumlar denna bild av Honom, Hans Evangelium, ska jag inte ta någon hänsyn till, utan avslöja och peka ut. Jag bryr mig inte vad folk tycker om mig (jag blir mobbad vilket som) det enda jag bryr mig om är vad Gud tycker.

Vårt hopp ligger inte i att få välfärd i detta förgängliga liv, tack och lov. Vi har vårt hopp förvarat åt oss i Himlen. Vi tror på Jesus därför vi insett att vi själva inte är något annat än onda, usla, helvetesförtjänande kräk, och Han är vår enda räddning och vårt enda hopp. Han har frälst mig från Helvetet och för mig till Himlen, för Sitt Namns skull och Sin nåds skull, där ska jag få ära och åtnjuta Honom för evigt. Det är Evangelium. Halleluja!

Se även:
Varför de flesta som väljer Jesus faller av och biblisk evangelieförkunnelse: video eller text
90-årig norsk kvinnas syn från 60-talet om nutiden
David Wilkerson om att anpassa sig efter sökare: "ett evangelium från Helvetet"
Paul Washer - Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (Svensk Text)
Mer läsning om sökarvänlighet

Relaterat i Dagen:
Pingstledare ser många utmaningar
Svenska baptistsamfundet är på väg in i dimmorna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar