Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 28 mars 2011

Filled With the Spirit (predikoserie av Tim Conway)

Det ligger mycket bra predikningar på illbehonest.com. Här är en predikoserie av Tim Conway om väckelse och att vara uppfylld av Anden. Tim Conway är pastor i Grace Community Church i San Antonio i Texas (där även Paul Washer är med.) Ta gärna tid att lyssna på dem (de är på engelska):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar