Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 mars 2011

Min fader! (James Smith, 1802-1862)

Min fader!
Jer 3:4

Detta är ett barns rop!

Det är fullt av mening.

Det är fullt av kärlek.

Det är fullt av tröst.

Det är en titel som Herren älskar att höra att vi använder!

Herre, ge oss barnaskapets Ande denna morgon,
och låt oss förstå och känna, att vi är Dina barn!

Troende!
Vem vänder du dig till med bekymmer?
Vem ser du till när du är i svårighet?
Vem ropar du till när du är i fara?
Vem ber du när du är i nöd?
Visst hör jag dig säga: "Min Fader!"

Vem talar till dig i Bibeln?
Vem prövar dig genom Sin försyn?
Vem tuktar dig med Sin käpp?
Vem renar och rentvår dig?
Vem ödmjukar och tillrättavisar dig?
Än en gång kommer du säga: "Min Fader!"

Vem uppehåller världen?
Vem styr nationerna?
Vem binder Satan i kedjor?
Vem tröstar den troende?
Vem förlåter avfällingen?
Än en gång kommer du svara: "Min Fader!"

Då förmanar jag dig att . . .
    tro din Faders Ord,
    förbli i din Faders hus,
    förvänta dig av din Faders hand
    och säga i varje prövning:
"Jag vill stå upp och gå till min far!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar