Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 mars 2011

Min Faders hus (James Smith, 1802-1862)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.
(Joh 14:1-3 SFB)

Hur bevandrad med Himlen - hur välbekant med det "bättre landet" måste inte Jesus vara! Han kallar det "Min Faders hus!" Ljuvlig bild av vår eviga bostad!

Att dö - är inget värre än att "flytta hem!" Att gå hem till vår Fader! Att gå till vår Faders hus!

Och ska vi frukta detta? Frukta! Kan vi göra något annat än att ivrigt önska oss det? Skulle vi inte vilja gå hem och träffa vår Fader? Vi kommer inte vara några främlingar där - så många av våra kristna vänner har gått hem före oss. Och även om några av våra kära inte är där - skulle vi omöjligt kunna känna oss olyckliga - där JESUS är!

"Jag lämnar världen," sade Jesus, "och jag går till Fadern!" Ett sånt språk bör vi ha när vi tänker på döden. O om vi kunde, med barnslig enkelhet, få in Guds Ords vittnesbörd i våra huvuden! O om vi kunde se döden och Himlen - precis så som Skrifterna framställer dem! Var skulle våra tvivel och ängslan vara då? Vad skulle hända med vår ovilja att lämna världen då? Då, om vi talade om hädangångna kristna nära och kära, skulle vi använda liknande språkbruk som Juda när han pratade om sin yngre bror Benjamin "Han är hemma hos vår Far!" Vi skulle inte längre tala om att förlora vänner och släktingar. Åh nej, vi skulle tala om dem som hemma i vår Faders hus, eller hos vår Fader!

Min själ, jag befaller dig att i framtiden se på Himlen, helt enkelt som din Faders hus!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar