Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 8 mars 2011

Styrka för dagen (James Smith, 1802-1862)

Av järn och koppar skall dina reglar vara, och som dina dagar din kraft.
5 Mos 33:25

Detta löfte som försäkrar oss den lämpliga och tillräckliga styrkan för alla framtida dagar - har avlagts av En som älskar oss dyrt. Älskar oss - men vem ska beskriva, vem är mest lämpad att framställa, Hans kärlek!
Det är Oändlig kärlek - och kan inte begripas!
Det är Evig kärlek - och kan inte mätas!
Det är Oföränderlig kärlek - och kan inte avledas från sina objekt!
Det är Suverän kärlek - och den fästes på dem utan att någonting hos dem själva attraherade eller drog den till dem!
Det är Gudomlig kärlek:
  djupare än en faders kärlek
  ömmare än en moders kärlek
  starkare än en makes kärlek
Denna Gudomliga kärlek är . . .
  en eld som inte kan släckas
  ett hav som inte kan tömmas
  en sol som aldrig kommer att gå ned!
(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar