Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 9 november 2009

Det rättvisa straffet för synd

Här är något som talar för hur långt ifrån Bibeln kristna är idag. Motbevisa mig. Kommer du som kristen läsare hålla med Bibeln? Jag gissar att du ser med fullkomlig avsky på detta:
Gravid kvinna ska stenas till döds
Man stenad för sex utanför äktenskapet

Men stening är ändå något som Gud befaller Israel i Gamla Testamentet (5 Mos 22)

Du ser med fasa på detta blogginlägg. Kanske hotas även din tro av det. Bra för i så fall är din tro avgudadyrkan och bör hotas. Själv tycker jag det står en del vettigt där. Men obs, inte allt!

Vad jag inte håller med om är t ex det förväntade "nejet" till frågan: "Går det överhuvudtaget påstå att bibeln har en god eftersträvansvärd moral, med texter och uppmaningar som dessa?"
Japp. Moraldelen i det är ju: "du skall icke begå äktenskapsbrott" stening är inte moralen utan det rättvisa straffet för brott mot morallagen. Och stening är ju egentligen inte ens förnamnet, det rättvisa straffet för synd enligt Bibeln är evig plåga i Helvetet. Bland annat Uppenbarelseboken 21:8 räknar upp "otuktiga" (otukt är sex utanför äktenskapet) bland dem som "skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel"
Värre än så: Jesus sa "den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

"Den som är fri från synd får kasta första stenen." Om du uppfattar som att jag nu pekar och tycker "det är allt rätt åt de där" har du fel. Jag ser inte mig själv som en bättre människa. Med Jesu ord i åtanke, har jag själv gjort mig skyldig till äktenskapsbrott och sex utanför äktenskapet många gånger än de, och säkert du, har, så jag håller med Bibeln att jag själv förtjänar att stenas och än värre brinna för alltid under Guds rättvisa heliga vrede i Helvetet. Jag har även brutit de andra buden i Guds Lag; jag har ljugit, hädat mot Honom, stulit och hatat, vilket räknas som mord. Genom livet samlar vi mycket vrede på oss inför domens dag.
Men jag som kristen har fått ett annat bud än Israels civilrättsliga lag. Jag har inte befogenhet att döma eller verkställa dom, men skyldighet att varna om domen Gud kommer verkställa och peka på räddningen! Glöm aldrig att kärleken varnar för fara. Är det en verklig fara man bör vara rädd för är det ju en heligt arg Allsmäktig Gud som inte bara har makt att döda kroppen utan även att förstöra dig i Helvetet!

Jag vädjar att du undersöker hur Gud kommer döma dig, om du är en tillräckligt god människa som får komma till Himlen och, om inte, det finns räddning. Jag hänvisar till detta test som börjar med att ta dig igenom Guds Lag: Godhetstestet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar