Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 30 november 2009

Guds Svärd!

Text ur William Dyers predikan "Christ's Voice to London" som hölls i London under den stora "Pesten i London", ett stort sjukdomsutbrott 1665-1666 som dödade ca 10 000 människor, 20% av Londons befolkning.
Översättning av: mig


"Hör, hur HERREN ropar till staden--Hör om straffet och vem han är som har bestämt det." Mika 6:9

Åh, London, London! Gud talar till dig med Sina domar! Eftersom du inte ville höra Hans Ords röst--har Han fått dig att känna Hans straffslag! Åh, stora stad! hur har inte pesten brutit ut över dig, på grund av dina styggelser! "De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem!" Psalm 106:29. Åh! hur är inte Guds vrede upptänd mot dig, att såna tusenmängder har dött inom dina gränser, av denna svåra pest--Guds svärd!

London! hur är inte dina gator röjda, dina änkor ökade, och dina kyrkogårdar fyllda, dina invånare flydda, din handel förfallen! Åh! Därför, ta allt detta till ditt hjärta, och vänd från dina onda vägar, så att dina böners rop--kan höras högre än era synders rop! Var som staden Nineve, som trodde Jonas budskap från Gud, och ödmjukade sig själva, och fastade och bad väldigt till Herren. Åh, Nineve omvände sig och vände från sina onda vägar--men inte London?

Du kanske tror att allt nu är bra, och att du behagar Gud, eftersom pesten avtar. Jag säger, välsignad vare Gud för detta! Men "Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda." Galaterbrevet 6:7. Till den som Gud skänker stor barmhärtighet, om de överflödar i stor ondska, ska Han låta stora straff drabba dem! Ack! älskade, pesten avtar--men dina synder ökar! Det finns ingen omvändelse från synden--inte heller till Gud! Det finns ingen reformation och livsbättring hos dig! Om det är så--då är Gud inte färdig med att drabba dig!

Om ni förblir . . .
lika profana som förut,
lika vidskepliga som förut,
lika köttsliga som förut,
lika ljumma som förut,
lika hårdhjärtade som förut,
lika stolta och fåfänga som förut,
lika världsliga som förut;
Jag säger, om det är så med er, är Gud ännu inte klar med London--utan har andra domar att hälla ut över er, även om Han nu får pesten att upphöra.

Not: Kort efter att detta skrevs, i september 1666, härjade den "Stora branden i London", och förstörde 13 200 hem. De sociala och ekonomiska problem som uppstod på grund av denna katastrof var överväldigande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar