Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 2 november 2009

Allt helvete du någonsin kommer få!

(William Dyer, "Christ's Famous Titles")
Översättning av mig

"I världen får ni lida" Joh 16:33

"Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt." Psalm 16:11

Var vid gott mod, kristen! Kronans sötma som ska åtnjutas--kommer gottgöra korsets bitterhet som genomlidits. Denna värld är allt helvete du någonsin kommer få!

Här får du allt ditt onda--ditt goda har ännu inte kommit!

Här får du allt det bittra--men det söta har ännu inte kommit!

Här får du ditt fängelse--men ditt palats har ännu inte kommit!

Här får du dina trasor--din kungliga dräkt har ännu inte kommit!

Här får du din sorg--din glädje har ännu inte kommit!

Här får du allt ditt helvete--din himmel har ännu inte kommit!

Efter nödens kalk--kommer frälsningens kalk!

Åh, herrar, under er största möda--ligger er största skatt!

Sorgens utsäde på jorden--kommer skörda en gyllene glädjens gröda i himlen!

De som sår helgelse i såningstiden i sina liv--kommer skörda glädje i evighetens skörd!

Åh! herrar, tänk aldrig få slut på er sorg--förrän det är slut på er synd!

Aposteln talar om för oss: "Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet!"
Ett korn av nöd--bereder en vikt av härlighet!
En liten stund av smärta--bereder en evighet av behag!

Därför, heliga, var vid gott mod! Här är tröst för er--era bästa dagar har ännu inte kommit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar