Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 17 november 2009

Kristendomsundervisning lika bra att skippa

Kristendom nämns inte i ny kursplan, skriver Dagen.

Kanske är lika bra det med den antikristna propaganda som man gick igenom där. Kan inte minnas att något positivt sades om kristna, istället "Det finns säkert kristna som slår sina fruar." Ja, det finns säkert kristna som gör det, som antagligen inte är riktiga pånyttfödda kristna eller har mycket helgelse kvar (det har en annan också) men då får man ju inte låta det gå osagt att hustrumisshandel inte är vad kristendomen lär att man ska göra, utan vad man inte ska göra. Mer: Jesus dödades bara för att Han var ett hot mot Romarriket, sa man. Inte vad det hade för betydelse enligt kristendomen. Vad kristendomen egentligen går ut på förvrängdes, t ex precis som Islam har fem grundpelare att följa så presenterades kristendomen som att man måste följa sakramenten för att komma till Himlen! Va?
Det är underligt hur man presenterar alla religioner korrekt men när det kommer till kristendomen så förvrängs det. Något jag funderade på igår. Men så är det, folk tål inte Sanningen så de måste förvränga den.
Men det är väl också vi kristnas fel, våran obefintliga evangelisation, ingen vet vad Evangeliet är för ingen har predikat det för dem.

Sedan alla ateistbloggar (se under Dagen-artikeln) som genast börjar räkna upp allt elände man borde undervisa om att kristendomen ställt till med. Oroa er inte mina älskade, jag kan försäkra er att det gör man redan.

Detta, detta och detta är emellertid sånt som våra ateistiska indoktrineringsfabriker undviker att nämna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar