Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 4 november 2009

Dagens evangelistiska bibelord #28

Apostlagärningarna 28:23
De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen.

Taget och översatt från Ray Comfort, The Evidence Bible s 1451-1452:
Målet i evangelisation är att övertyga folk om Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. I inget annat namn finns frälsning.

Använda Lagen i evangelisation
Lägg märke till att Paulus använde både profetior och Mose Lag i sin evangelisation. Profetiorna vädjar till en människas intellekt och skapar tro på Guds Ord. När hon upptäcker att Bibeln inte är en vanlig bok--att den innehåller många obestridliga profetior som bevisar dess övernaturliga ursprung--börjar hon ge Skriften trovärdighet. Men, Mose Lag vädjar till en människas samvete och ger överbevisning om synd. Ett "beslut" för Jesus endast i intellektets område--utan någon biblisk insikt om synd, som bara kommer av Lagen (Rom 7:7)--kommer med stor säkerhet skapa en falsk konvertit.

John MacArthur:
Lagens roll i förvandlingen är att göra en person medveten om sin synd och behov av gudomlig förlåtelse och återlösning och att sätta normen för godtagbar moral.
Innan dess att en person känns vid sin grundläggande syndighet och oförmåga att perfekt uppfylla kraven i Guds Lag, kommer hon inte botfärdigt söka frälsningen. Innan dess att hon är förtvivlad över sig själv och sin egen syndighet, kommer hon inte att komma i ödmjuk tro för att fyllas med Kristi rättfärdighet. En person som säger att hon vill ha frälsning men vägrar erkänna och omvända sig från sin synd bedrar sig själv.
Nåden betyder inget för en person som inte vet att hon är syndig och att sådan syndighet betyder att hon är skild från Gud och förbannad. Det är därför meningslöst att predika nåd innan dess att Lagens omöjliga krav och verkligheten om skuld inför Gud har predikats.

Mitt tårdrypande avsked till "Dagens evangelistiska bibelord"
Det är med en ödmjuk känsla av fullbordan, där äran går till Herren för att Han har lett mig och givit mig något att skriva varje dag, de dagar det inte funnits någon kommentar i the Evidence Bible, och det är med hopp, jag nu kungör att detta var det sista "dagens evangelistiska bibelord" från Apostlagärningarna. Det kommer inte komma några varje dag längre, men kanske nån gång ibland, är inte helt omöjligt. Nu har man iallafall ganska mycket att själv återkomma till, och lätt länka och hänvisa till för att visa att den evangelisation som kan läsas om på denna blogg, som börjar med Lagen, synd, Guds vrede, domen, Helvetet, m.m. innan det går till, och faktiskt förstorar betydelsen i "Gud älskar dig", är biblisk och inte av människors vishet och styrka. Och att allt annat än vad Guds Ord föreskriver helt enkelt är fel!
Måtte Gud ha använt och fortsätta använda detta för att sätta våra hjärtan i brand att nå ut med Evangeliet!

Nåd och frid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar