Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 18 november 2009

Richard Dawkins plagierar Ray Comforts banannummer

Misstag som många gör, det har även hänt mig, ta kristna på allvar och håna dem, fast de skämtade, för -kristna har ju ingen humor. :) Ett exempel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar