Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 1 november 2009

Dagens evangelistiska bibelord #25

Apostlagärningarna 25:7
När Paulus kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa.

Aposteln Paulus beskylldes ställa till oroligheter, de ansåg honom vara en pestböld och sektledare (Apg 24:5)
Profeten Elia beskylldes för att dra olycka över Israel (1 Kung 18:17)

Jesus sa: Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. (Luk 6:26)

Texten nedan är översatt från Ray Comforts The Evidence Bible s 1292
De som talar om "Jesu kärlek" men vägrar predika evangeliet om kärleken som visas i det nerblodade korset, kommer att få ett leende från världen. Deras lyssnare har kliande öron och är mer än nöjda av att få dem kliade med ett mjukt evangelium. De är av världen; de talar om världen och världen lyssnar gärna på dem. Jesus gav en varning: "Ve er, när alla människor talar väl om er!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar