Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 15 november 2009

Torterad för Kristus: Richard Wurmbrand

En mycket stark video som talar för sig själv. Är du beredd om det kommer till oss? Ber du varje dag för våra storasyskon som redan utstår det och att vi själva ska kunna stå fasta om/när det börjar här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar