Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 28 maj 2010

Cruel Logic

Per Kornhall ex-medlem i Livets Ord anser att Livets Ord var en sekt, där hans definition av ordet är att de har ett manipulativt och auktoritärt ledarskap. Jag säger inte emot det eller rent av att det fortfarande kan vara så. Frågan är, vad är det för fel med det? Ur biblisk synvinkel är det fel (Matt 20:25-28.) Men Per Kornhall tror inte på Bibeln, utan är nu ateist och medlem i Humanisterna.

Om Gud inte finns, då är rätt och fel bara helt godtyckliga normer av upphöjda apor. Den ene apans önskningar är neurala impulser, precis som din moral! Kom så startar vi en sekt och bedrar folkmängder och förstör deras liv! Kom så dödar och våldtar vi lite folk! Den ena neurala avlossningen är inte mer ädel i sig själv än den andra, bara för att det händer i något annat område av fet kraniervävnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar