Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 12 maj 2010

Vad lär Rick Warren ut i sina interreligiösa dialoger?

Den 16 Jun 2005 träffade pastor Rick Warren från Saddleback Church, författaren till den bästsäljande "Leva med mål och mening," Ledarskapsnätverket Synagoga 3000 - Arbetsgrupp för Andligt Ledarskap. Under loppet av en och en halv timme, diskuterade Pastor Warren utmaningar och strategier för att bygga en tvingande andlig gemenskap. Hans råd talade direkt till S3K:s mission, och hans samspel med S3K-ledarna visade de gemensamma utmaningar som både kyrkor och synagogor stör inför i att locka nya medlemmar och samtidigt tjäna den befintliga samhällsstrukturen. - Från beskrivningen på youtube (googles översättning, min varsamma revision)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar