Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 10 maj 2010

Deras dumheter, deras bördor, deras sorger, deras eländen!

Av: Charles Spurgeon
Översättning: Jag


Snart, väldigt snart, ska jordens heliga--vara heliga i himlen!

Gamla grå hår--ska krönas med evig glädje och beständig ungdom!

Deras ögon som är badade i tårar--ska göras ljusa som stjärnor, och aldrig mer fördunklas av sorg!

Deras hjärtan som nu darrar--kommer göras glädjefyllda och starka, och sättas stadigt för alltid som pelare i Guds tempel.

Deras dumheter, deras bördor, deras sorger, deras eländen--är snart över! Synden kommer bli dräpt för alltid, förgängelsen kommer tas bort för alltid--och en himmel av fläckfri renhet och oblandad frid kommer för alltid att vara deras!

"Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse." 1 Petr 1:4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar