Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 30 maj 2010

Var hamnade Dio?

Ronnie James Dio, som varit sångare i Black Sabbath och Dio och nyligen dött i cancer, begravs idag i Los Angeles. Och den alldeles genomkäcka amerikanska gruppen Westboro Baptist Church planerar att vara där och visa sin solidaritet och framföra en ny sång - "You're going straight to hell on a crazy train."

Har de rätt eller fel? Är Dio i "hell" nu?
Det beror på!
Ord som översatts till "hell" i engelska biblar:
Gehenna (grekiska): Den eviga elden, dit, efter den yttersta domen, syndare döms för evigt straff. Vad vi oftast tänker på med "hell"/Helvetet.
Sheol (hebreiska) eller Hades (grekiska): Dödsriket, där alla hamnar i väntan på domen. Det här är i sig är indelat i två delar, med en stor gapande klyfta emellan så ingen kan gå över (se Luk 16:19ff): en himmelsdel ibland kallad Abrahams sköte och en helvetesdel - Fördärvet (hebr. avaddon grek. apoleia)

Man kan alltså säga att Dio, Michael Jackson och alla våra hädangångna nära och kära är i hell nu om man med detta menar Dödsriket. Och vi alla är going straight to hell (fast inte on a crazy train utan av änglar - Luk 16:22) - men frågan är vilken del av hell man kommer till. Är du tillräckligt god för att komma till Himlen? Gör godhetstestet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar