Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 15 maj 2010

Evangelisation (12:e) och 7 maj

Apostlagärningarna 13:38-39
Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.

Paulus behövde här inte predika Lagen före Evangeliet. Detta var till judar som vuxit upp med lagpredikan (v15). De visste att de inte hållit Lagen perfekt och att de inte kan bli rättfärdiga genom sig själva. Bara genom den korsfäste och uppståndne Mashiach kan man få syndernas förlåtelse och förklaras rättfärdig.

Jag var påväg att skriva om nu i onsdags, då det åtminstone var något av intresse som kan ha hänt. Inte så mycket egentligen, bara att jag delade ut 100 traktater på lunchrasten och en snubbe ville veta hur man kommer till Himlen eftersom han dödat 2 personer. Jag vet inte om det var sant, men han ångrade inte att han dödat den förste, så då går det ju inte. Man måste verkligen ångra sig. Han gick iväg. Men andra hade väl sagt "Bara be en bön och släpp in Jesus i ditt hjärta..."

Med det avklarat, jag har ju glömt berätta om fredagen dessförinnan. Det hände inte så mycket för mig. Jag delade ut traktater, de andra hade tydligen massor av samtal med ungdomar. Jag och en "kollega" träffade på en berusad och trevlig herre som var mycket pratglad, tyvärr inte om det vi ville prata om, men han fick en traktat.

Tydligen var det en ung tjej som "blev frälst." Ja, vi ska vara försiktiga med att säga så, jag vet inte alla detaljer om hur det gick till, så jag säger inget, men vi får be och hoppas att det är så. Dessutom var det en annan av ungdomarna som gick ut och eldade upp sin bibel, som han hade fått efter ett samtal. Det har jag nämnt tidigare. Iallafall kan man ju isåfall se att det var vissa spänningar i andevärlden närvarande.

Jag kanske också tyvärr har lite dystra nyheter, men det har med nästa fiskehistoria att göra, så det tar vi då...

  • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
  • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
  • Tips om Traktater
  • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att människorna blir räddade från Helvetet, till Himlen, förs in i trons lydnad, allt för Hans namns skull, för Hans nåds och Sons skull!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar