Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 23 maj 2010

Pingst-reflektion

Hur ser det ut i en typisk pingstkyrka idag?
Idag lägger man ju tyngd på att de på pingstdagen talade i tungor (vv3-4, 2 verser).
Jag har länge frågat mig hur man helt verkar missa resten av vad det står om vad som hände den dagen (vv5-41, 36 verser.) Att de gick ut och predikade. Att det högg till i hjärtat på åhörarna när de insett att de dödat Messias. Att Petrus uppmanade dem att omvända sig och döpas och att omkr tre tusen blev frälsta. Får man se detta i en typisk nutida pingstkyrka?

Tacka Gud att lärjungarna inte stannade på rummet i övre våningen. De la inte en heltäckningsmatta i byggnaden, vadderade sittbänkarna, och satte en lapp utanför dörren som sade: "Ikväll: Evangeliegudstjänst 19:00--alla är välkomna." De gick ut. - Ray Comfort

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar