Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 21 september 2010

Varje barn börjar livet som en liten vilde!

Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.
Psalm 51:7

Varje barn börjar livet som en liten vilde. Han är helt självisk och självcentrerad: han vill ha det han vill ha, sin flaska, sin mors uppmärskamhet, sin lekkamrats leksaker, sin farbrors klocka, eller vadsomhelst. Förneka honom detta och han kokar över av en ilska och aggressivitet som skulle vara mordisk om han inte vore så hjälplös. Han är snuskig; han har ingen moral, ingen kunskap och inga utvecklade förmågor. Detta innebär att alla barn, inte bara vissa barn, utan alla barn är födda brottsbenägna. Om de tilläts att fortsätta i sin självcentrerade barnavärld, med fritt styre över sina impulsiva handlingar för att tillfredsställa varje begär, skulle varje barn växa upp till att bli kriminell, en mördare, en tjuv och en våldtäktsman. - Red Bradley, "Biblical Insights into Child Training"

Kom ihåg att barn är födda med en bestämd böjning åt ondska, och därför är det så att om du låter dem välja själva, kommer de säkerligen att välja fel. Modern kan inte se vad hennes spädbarn kan växa upp till att bli - lång eller kort, svag eller stark, vis eller dåraktig - allt är osäkert. Men en sak kan modern säga med säkerhet: han kommer ha ett korrupt och syndigt hjärta! Det är naturligt för oss att göra ont. Våra hjärtan är som jorden vi går på - lämna den ifred och den kommer säkerligen växa ogräs! - J.C. Ryle

Hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. 1 Moseboken 8:21

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar