Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 september 2010

Att hålla sig borta från gudstjänsten (J.R. Miller, 1840-1912)

Att tjäna Kristus är något väldigt praktiskt. Vissa människor verkar tro att det är något vid sidan av deras vanliga liv, något som bara hör till söndagar, något som kan göras bara vid särskilt heliga stunder. Men att tjäna Kristus är egentligen ens hela liv - annars är det ingenting. Det består inte bara i handlingar av tillbedjan. Det finns stunder när ens första och heligaste plikt är att hålla sig borta från gudstjänsten!

En ung mor ångrade att hon kunnat gå till kyrkan så sällan under de sex månaderna efter det att hennes barn kommit. Men om barnet verkligen behövde en moders omsorg alla dessa månader, hade hon varit trolös mot sin Mästare, om hon försummat det ens för att gå till gudstjänster.

En trevlig berättelse handlar om en döende mor, som lämnat sin unga dotter att ta hand om sin lilla sjuka syster. Alla hennes dagar och nätter var fulla av denna kärleksvård. Hon kunde inte besöka gudstjänster eller ta någon del i Kristi arbete utanför sitt lilla hem. Det bedrövade henne, ty hon älskade Kristus och längtade efter att vara till användning i Hans tjänst.

En natt drömde hon att Mästaren kommit, och hon stod framför Honom, och förklarade smärtsamt varför hon inte kunnat göra något arbete för Honom, eftersom all hennes tid och koncentration krävdes för att ta hand om sin lidande syster. "Det barnet är Mitt!" svarade Mästaren. Hon hade inte kunnat tjäna Honom bättre, än i att sköta Hans småtting som behövde hennes vård och var hennes särskilda ansvar. Om hon misslyckats i denna plikt, ens för att gå på gudstjänster, om hon försummat detta sjuka barn för att hjälpa andra utanför sitt hem, hade Mästaren blivit bedrövad!

Vår plikt i att tjäna Kristus ligger alltid nära till hands. Det är aldrig någon omöjlig sak som Han vill att vi ska göra.

Det var en konstnär som önskade efterlämna sig något ädelt verk som skulle leva vidare genom all tid. Han sökte tillräckligt fint material för sin dröm. Han reste till avlägsna länder och begav sig när och fjärran i en fåfäng jakt på vad han sökte efter. Han kom hem som en gammal man, trött och besviken, och fann att hans gamla lärling använt den vanliga leran vid hans egen dörr för att göra ljuvliga underverk som berömdes av alla som såg dem, och hade vunnit honom ära.

På precis samma sätt, tittar många människor som längtar efter att göra ärofyllda saker för Kristus, långt bort efter möjligheterna, samtidigt som de missar tjänster som väntar på dem nära deras dörr. Inget är större för oss vilken dag som helst, än . . .
att tyst göra Guds vilja,
enkel trohet i vanliga plikter,
att göra det bästa av det som ligger nära till hands!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar