Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 7 september 2010

Är du islamofob?

I denna video förklarar Todd Friel att han är islamofob och varför.
Men det håller inte. Fobi är ju en irrationell rädsla. Rädslan för islam är befogad:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar