Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 23 september 2010

Hatak (J.R. Miller, 1840-1912)


Mordokaj gav honom [Hatak] också en avskrift av den skrivna förordning som hade utfärdats i Susan om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och begära nåd för sitt folk.
Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordokaj och säga...

Ester 4:8-10

Vi är benägna att förbise de mindre aktörerna i bibelberättelser, i vårt upptagna intresse för de framstående. Men ändå är dessa mindre personer ofta precis lika viktiga i deras egen plats, och deras tjänst just lika väsentlig för helhetens slutliga framgång, som de störres.

Den lilla flickan i historien om den spetälske Naaman märks knappt i det syriska hovets prakt; men utan hennes roll, hade vi aldrig haft berättelsen alls.

Den unge pojken med korgen, tänker man inte så mycket på när vi läser berättelsen om undret; men det var hans brödlimpor som Mästaren mättade alla de hungriga tusen den dagen i det gröna gräset.

De minsta länkar i en kedja, är ofta precis lika viktiga som de största länkarna.

Hatak var en av dessa obskyra karaktärer. Men hans roll var inte på något sätt oviktig. Om han inte var en pålitlig budbärare, hade Mordokajs kommunikation med Ester varit omöjlig.

Om vi inte kan göra modiga saker som Ester, eller ge visa råd som Mordokaj, kan vi åtminstone bli användbara, som Hatak var, i trogen tjänst. Och kanske kan vår blygsamma roll en dag visa sig ha varit lika väsentlig, som de storverk alla människor berömmer. Vi kan åtminstone hjälpa några andra i att göra de storheter som de satts till att göra i denna värld.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar