Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 8 september 2010

Tillrättavisning som förberetts för och stärkts (Thomas Sherman, 1680)

"Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad,
så att jag fick lära mig dina stadgar."
Psalm 119:71

Lika mycket som det är plikten för Guds barn att förbereda sig för tillrättavisning innan den kommer; så är det också deras plikt att stärka tillrättavisningen när den kommer.

Om vi inte förbereder oss för tillrättavisning - kommer vi att överraskas av den;
och, om vi inte stärker den - kommer vi sannolikt förvärra den.

Den som vill förbereda sig för tillrättavisning, måste i förväg:
(1.) överlåta allt åt Gud
(2.) skärpa sig
(3.) samla ihop gudomliga löften,
(4.) och rannsaka sig efter hemliga synder.

Och den som vill stärka tillrättavisningen när den faktiskt kommer, måste arbeta för att se:
synden mer och mer i dess orenhet, för att kunna döda den;
sitt hjärta i dess svekfullhet, för att kunna bevaka det;
världen i dess tomhet, för att bli korsfäst för den;
nåden i dess älskvärldhet, för att kunna uppskatta den;
Gud i Sin helighet, för att kunna vörda Honom; och
himlen i dess åtråvärdhet, för att kunna längta efter den.

Han som tar mer omsorg om att undvika tillrättavisningar - än att vara anpassad till dem; eller är mer angelägen om att undgå dem - än att bli bättrad av dem; kommer sannolikt tidigast in i dem - och lever längst under dem!

"Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt." Hebreerbrevet 12:10-11

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar