Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 11 september 2010

Biografi: Jan Hus (varning: film, engelska)

Norpat från Wikipedia - Den fria encyklopedin
född cirka 1371, död 6 juli 1415 i Konstanz, var en böhmisk (tjeckisk) reformator. Hus var rektor vid universitetet i Prag samt predikant, och en föregångare till Martin Luther.

Hus tog upp John Wycliffes kyrkliga och sociala reformidéer och angrep prästerskapets förvärldsligande och kyrkans rikedom. Böhmen försattes i ett så revolutionärt upprorstillstånd att man inledde en inkvisitionsprocess mot Hus. Han bannlystes först och kallades senare inför konciliet i Konstanz, där man riktade trettio anklagelsepunkter mot honom. I sitt försvar vägrade Hus att erkänna de samlade konciliefädernas uppfattning och krävde att de skulle försöka vederlägga hans idéer med hjälp av Bibeln. Trots att tyskromerske kejsaren Sigismund hade lovat honom fri lejd, togs han till fånga och brändes på bål.


Se även: Biografi: John Wycliffe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar