Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 12 september 2010

För dig, en vidrig syndare, en upprorisk mask! (David Harsha 1827-1895)

Lyssna (engelska):Svensk översättning:

Fundera över den förbluffande kärleken som uppvisas i Kristi död. Kan du förstå den högsta yttringen av evig kärlek?

Kontemplera sedan Kristus korsfäst.

Här är den stora uppvisningen av evig kärlek.

I den ärorike Återlösarens korsfästelse, visas den mest strålande kärlek som någonsin skinit på jorden.

Vilken gränslös kärlek som syns här!

Kristi oändliga kärlek, skiner i all dess härlighet!

Vad annat än oändlig kärlek tog honom från salighetens höjder, till lidandets djup, från himlens tron till Golgata kors!

Vad annat än oändlig kärlek gjorde honom till en lidande människa, en döende Frälsare!

Vad annat än oändlig kärlek fick honom att skynda sig till Jerusalem, för att lida för syndare!

Vad annat än oändlig kärlek förde honom till Getsemane, för att genomgå de där våndorna för syndare, där hans välsignade skepnad täcktes med blodigt svett!

Vad annat än evig kärlek spikade fast honom vid korset, där för att blöda och dö för syndare!

"Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner." Men åh! det förunderligaste i universum är, att "Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var SYNDARE!"

Tänk på detta, förundras över det, häpna över det!

Kristus, Guds ärorike Son, dör för dig, en vidrig syndare, en upprorisk mask!

O beundra den kärlek som förbarmade sig över dig i ditt förlorade tillstånd, besökte din värld, och väckte dig från syndens och lidandets djup, för ärva evigt liv och evig ära!

Hur väldig är inte denna kärlek! Den döende Frälsarens kärlek som överträffar allt! Din bredd och längd har aldrig omfattats av en mänskig tanke, dina djup aldrig begripits av ett skapat förstånd; dina höjder aldrig avsökts av en serafs blick!

Förbluffande kärlek!

Vilket tema! Guds korsfäste Sons dödsälskan!

Visst önskar änglar att få dröja vid detta mysterium!

Visst kommer de heliga att hänföras av detta djupgående ämne!

Vilket hjärta är så förhärdat att det inte kan smältas av dess rörande uppvisning, eller så fördunklat att det inte kan bländas av dess glans!

Hur underbart! Att han som tände himlens stjärnor, tog på sig vår natur, och dog i vårt ställe och plats!

Förbluffande kärlek!

Detta är undrens under, Kristi outgrundliga rikedom!

Sannerligen, Kristi kärlek övergår allt förstånd!

De, och bara de, som stått vid korset och sett Immanuel i vånda och död, blödande och döende för deras synder; och har känt detta läkande balsam applicerat mot deras insjuknade själar; har sett alla sina synder bortsköljda av Guds blod, deras lösensumma betald, och deras benådning beseglad - kommer att uppskatta Kristi förunderliga kärlek!

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar