Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 25 september 2010

Serie om historien bakom det moderna "evangeliet" (Varning: engelska)

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. Det finns nu så många falska frälsningsbudskap där ute. Vad är deras ursprung?

I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

Introduktion till serien


Övriga avsnitt: 1, 2, 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar