Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 15 september 2010

Får man rösta när man är kristen?

En (världsligt) klok man sade en gång: Det finns två saker du aldrig får prata om. Politik och religion. Då förstör du stämningen. osv. "Religion" skriver jag mycket om eftersom detta är vad bloggen handlar om. - Förlåt, kristendomen är förstås en "relation" och inte en "religion..." - Men ni fattar vad jag menar. Så det här skriver jag med vetskapen att politik och religion inte är de mest uppskattade ämnena att man tar upp offentligt. Definitivt inte när man tar upp både ock som jag gör här. Vi får lära oss att hålla sams ändå!

Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.
(Rom 13:1)

Daniel prisade himmelens Gud och sade:
"Lovat vare Guds namn från evighet till evighet.
Ty vishet och makt tillhör honom.
Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar

(Dan 2:19-21)

Den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.
(Dan 4:14,22,29)

Ja, vad kan man säga. Valet är redan avgjort. Gud har redan bestämt vilka som kommer få makten. Onödigt att rösta. Dessutom, om vi som är kristna skulle rösta, och det vi röstar på inte vinner, då innebär det att vi röstat emot vad Gud bestämt.

Fast, som man kan se på det lite mer, så har Gud gett riket till folket, till att vi demokrati, dvs att vi röstar. Men, förstås, även dels vilka individer som i sin tur blir röstade till makten. Hur blev det demokrati från början? Hur får vi de ministrar vi får? Det går att studera historien och se den som om inte Gud var där. Men ändå visar Bibeln på att Gud ändå är den som planerat och beslutat allt. Han avsätter och tillsätter kungar, Han råder över rikena och ger dem åt vem Han vill. Man kan säga att han iscensätter eller utnyttjar händelser, till Sitt ändamål, eller både ock...

Eller så har Han bara beslutat just nu att allt ska slumpas...?

Bäst att hålla sig till någon som kanske kan något. J I Packer:
Ändå är det så att den personliga friheten ställer oss inför ännu ett mysterium: Vi förstår inte hur vi å ena sidan kan ha en frihet och fatta våra egna beslut, när Gud å andra sidan kan kontrollera oss människor på ett lika suveränt sätt som han kontrollerar allt annat i skapelsen. Vanligtvis utövar dock Gud sitt herravälde genom att låta allt ha sin gilla gång hellre än att ställa saker på ända genom att ingripa på ett omstörtande sätt. - ur "Nyckelord" s 50.
Man får nog rösta. Vi har demokrati, Gud har gett oss det och utnyttjar/iscensätter våra röster till Hans ändamål. Målet och medlen kommer ifrån Gud. Vi som Guds folk ska gå efter vad vi tror att Gud skulle vilja att vi röstade, enligt Bibeln. Jag tror inte att kristna kan ha olika åsikter i politik. Sedan kan vi uppfatta saker olika. Men vi ska ge upp vår vilja till Guds.

Tillämpningen är ändå inte lätt då de partier som finns att rösta på är ogudaktiga och onda. Förra gången det var val tänkte jag som att jag röstar på det partiet, som är mindre ont, för att få borta de som är mer onda. Jag trodde också de var emot abort, en så viktig fråga, men det var en lögn. Politiker med en falsk bekännelse. Precis som alla andra politiker. Man trodde de skulle vara, åtminstone lite, annorlunda med krist i namnet men det var fel.

Bibeln talar om för oss om människan, och i synnerhet politikern:
En öppen grav är deras strupe.
Sina tungor använder de till svek.
(Rom 3:13)

Gud har gett oss de här politikerna som en dom över vårt land.

Hur gör jag och tänker inför detta val? Låt det här samtalet vi hade hemma i köket häromdagen illustrera.
Mamma till mig: Vad ska du rösta på?
Jag: Jag kommer rösta blankt.
Mamma: Men vad onödigt. Det är väl bättre att du röstar på ett mindre dåligt/ont för att hålla de värre borta?
Jag: Jo, så tänkte jag ju förra valet, men tänker man efter så om jag röstar på det mindre onda så röstar jag ju ändå på det onda för det, och blir medskyldig till deras ondska.
Pappa: *facepalm*

Hela välfärdssystemet är också i grunden ett enda stort fel, en enda stor synd, man stjäl pengar från folket. Hur fint det än låter, med att man "ger det till fattiga" så stjäl man från de "rika" egentligen alla. Det är stöld, eftersom det är tvång, det är ett brott mot Guds Lag. Ja, vi gör rätt i att underordna oss överheten och "ge Caesar det som tillhör Caesar" när det är som det är, men det betyder inte att "Caesar" själv är rättfärdigad i allt. Skatten som går utanför vad den ska gå till, är stöld, det är tvång och inte frivilligt givande, så som Bibeln talar om (2 Kor 9:7) och frivilligt givande till fattiga och behövande är något som självklart vi pånyttfödda kristna i synnerhet ska engagera oss i.

(Annars, jag ser i Bibeln, Rom 13, hur överheterna ändå fått ansvar av Gud att sköta om brott och straff och att det även är riktigt för dem att ha skatt, betalning för den tjänst som det är, till vårt goda. Så där är "Caesar" rättfärdigad. Hoppas inte ha blandat till för mycket nu. Det är även tydligt i a f med Israels uppgift att det kan vara ett sätt att visa på den gudomliga rättvisan ”predika Lagen” och vidare till Evangeliet.)

Hittar jag inget litet okänt parti jag kan rösta på så blir det en blankröst för mig. Man kan också göra ett nytt litet okänt parti om det nu är så hemskt. Men vi kristna är inte kallade till att gå ut och göra politik. Vi är kallade ut i världen att predika Evangelium. Om vi gav oss åt detta, som är vad som verkligen egentligen spelar roll i detta liv, om vi predikade Evangelium för hela skapelsen, om människor blev frälsta från Helvetet och syndens makt, pånyttfödda, fick ett nytt hjärta som älskar Gud och medmänniskorna, och behandlade andra som de själva ville bli behandlade, i kärlek, självuppoffrande, givande, då skulle vi få ett land - ja en värld - där vi levde i kärlek, fred och harmoni.

Nyheterna
Stadig ledning för alliansen
Alliansen är i majoritet
Muslimer röstar på Skånepartiet av misstag 2
Biskop försvarar uppmaning till kristna att rösta rödgrönt
Ungdomar trängde sig in i röstbås
De rödgröna går framåt
Sahlin: Det går att rösta igen
Dan före dan på Backaplan

10 kommentarer:

 1. Roligt att vi kommit fram till samma slutsats, om än på olika sätt: Jag är kristen pacifist som du vet, och på grund av det kommer jag rösta på Tomma stolarnas parti: http://helapingsten.wordpress.com/2010/09/09/rosta-pa-tomma-stolarnas-parti-19-september/

  Håller med dig om att staten bygger på ofrivillighet (anledningen till att den kan driva in skatt är att polisen har rätt att ta till våld mot dig om du vägrar) och att vi bygger ett mycket bättre samhälle enom att sprida Evangelium till tusen istället för att gå via staten.

  SvaraRadera
 2. Jag håller inte med. Det är klart att vi kristna skall säga vår mening, och det gör man bl a i val.

  Sedan är det intressant diskussion om profetiorna. Tror att EU är på väg att bli det odjur som bibeln talar om. Det mesta EU har gjort har varit att minska makten för medborgarna och skapa ett kontrollsamhälle.

  Att sedan Europa nu snabbt lämnar kristendomen och är den mest sekulariserade världsdelen är välkänt. Det är ett faktum som få talar om att ockultismen griper omkring sig.

  Det verkar inte längre långt borta att vi får en av EU godkänd religionssynkretism med alla kristna kyrkor utom de fria, tillsammans med islam och andra religösa element med ockult inriktning.

  Men när skall vi kristna vakna upp över tiden?

  SvaraRadera
 3. Lelle: Ja, klart vi ska säga vår mening. Men att blankrösta säger ju en mening, t o m att "soffligga" säger något.

  SvaraRadera
 4. Hej ok... Men skulle du rösta på Gud?

  "Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna."

  "Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans efterkommande i tionde led får upptas där."

  SvaraRadera
 5. Anonym: Ja, Herrens lagar är fullkomliga. Tack för bibelorden.

  SvaraRadera
 6. Masken: Tack för att du inte röstar!

  SvaraRadera
 7. Intressant det du skriver Daniel :) Angående det där med skatt talar ju Jesus om just skatt:

  Matt 17:24-27
  24När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: "Betalar inte er mästare någon tempelskatt?" - 25"Jo", svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: "Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?" 26Då Petrus svarade: "Av andra", sade Jesus: "Sönerna går alltså fria. 27Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig."

  Här handlar det om tempelskatt visserligen men det beskrivs också på andra ställen där man frågar Jesus om man ska betala skatt till kejsaren eller inte. Tror att man kan tolka det som staten i dagsläget.

  I "Matt 22:15-22, Mark 12:13-17, Luk 20:20-26" tillfrågas Jesus om man ska betala skatt eller inte och han säger ungefär. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och ge Gud det som tillhör Gud.

  I Luk 23:2 står det såhär:
  2Där anklagade de honom och sade: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara Messias och kung."

  Så man undrar hur det är? Någon som har ett bra svar?

  Rom 13:5-10 (de sista versarna beskriver inte skatt men är så bra ändå :) )
  5Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 6Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 7Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. 8Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. 10Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

  SvaraRadera
 8. Martin,
  Tack för kommentar!
  Jag har med här i inlägget att det är OK med skatt för att betala staten att ta hand om lag, brott och straff utifrån Rom 13 och det Jesus säger om "ge kejsaren det som tillhör kejsaren." De går över gränsen om de ska ta skatt från de som tjänat (förtjänat) sina pengar, till de som inte arbetat och förtjänat några pengar. Sedan ska ju vi som älskar vår nästa ge åt de fattiga frivilligt.
  Det i Luk 23:2 att Jesus skulle förhindra att betala skatt är en falsk anklagelse som de gör mot Jesus.
  MVH

  SvaraRadera
 9. Tack så mycket Daniel :)
  Jo de är sant :) läste häromdagen en vers o tänkte på det här inlägget. Här kommer den:

  Fil 4:22
  Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.

  SvaraRadera
 10. Precis som i trädgården i 1:a Mosebok vet den lede hur han ska lura oss bort från Gud, med upp- och ned vända perspektiv, tidsfördriv, egna ambitioner och oändliga diskussioner om "vem som är den störste, den rätte" mm.

  Politiken kan lätt bli ett hopp, på något som aldrig kommer.
  Är inte rättvisa och välfärd, demokrati, produktivitet och utveckling för alla politikens mål, både i vänster och i högerpartiernas program?

  (7 partier på samma väg)

  I Sverige har vi 7 partier, som egentligen gör som EU/FN säger, mer eller mindre, och som saknar egna visioner (får man ha det i det globala samhället?). Ett riksdagsparti är alternativet till dessa 7 politiskt korrekta partierna, och det är ett "främlingsfientligt alternativ", som tabu-beläggs.Var är sanningen inom detta system?

  Skulle tro att vi ska under ordna oss Guds vilja!
  Annars får vi de ledare vi förtjänar, och som också vet hur de ska manipulera oss dit de vill!

  Ett citat ur Psalmerna som jag tycker beskriver den slipade politikern är:
  (Ur Psalm 55)

  "My friend attacks his friends;
  He violates his covenant,
  his talk is smooth as butter
  yet war is in his heart."

  Tänkte på Tony Blair i det här citatet:
  "Hans tal är mjukt som smör, men krig är i hans hjärta."

  SvaraRadera