Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 28 september 2010

Be om den Levande Gudens Kraft - Paul Washer (varning: engelska)Några citat översatta:
-Be, kämpa tills du ärligt kan säga med psalmskrivaren: "Ljuva bönetimme."
-Ju mindre du ber, desto svårare blir det att be, ju mer du ber, desto mer blir du buren i bönen. Bröder, ni kan be tills ni tänker "Vart tog tiden vägen? Jag gick på knä kl 5 och hon är redan halv 9! Vad hände?" Snälla bröder, ge er själva till bönen!
-Det står inte i Bibeln att jag i min livstid inte skulle kunna se nationer komma till Kristus! Varför måste jag acceptera att Amerika blir mörkare och mörkare? Gud har aldrig sagt det.
-Pånyttfödelsens verk har förlorats i vår tid, som är den mest kraftfulla demonstration av Guds makt. Han skapade världen ur intet, och det är fantastiskt, men Han återskapar en människa från en klump av fördärvad mänsklighet - det är makt! Varför skulle jag inte tro att Gud vill demonstrera en sådan makt i människors omvändelse!? Låt oss brottas för människors omvändelse! Låt oss brottas för grundandet av bibliska församlingar! Låt oss kämpa på våra knän, och låt oss tro Gud! Låt oss tro Honom! Det finns så mycket att tro!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar