Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 14 september 2010

Ny enkätundersökning! :D

Efter senaste frågan Tror du på Gud där alternativen var Ja och Jag är en dåre, och jag tror att 16st röstade Ja och typ 1 informerade oss om att denne var en dåre, har jag haft idétorka om andra trevliga frågor man kan ställa. Därför låg den uppe ett tag.

Men nu har jag kommit över en bunt med intressanta, bibelgrundade frågor som kan komma till användning för undervisning och uppbyggelse.

Första frågan lyder: Gud utför allt efter Sin vilja och Sitt beslut (Ef 1:11). Hur mycket utför Han efter din/min/Satans etc vilja ?
Svarsalternativen är:
Inget
20%
50%
85%

Det är alltså inte frågor om åsikt utan om rätt och fel. Det är inte heller frågor om olika bibeltolkningar, även om man skulle kunna vilja beskylla en för det, utan det är om vad som faktiskt egentligen står i Bibeln. Hoppas ni svarar rätt. Det är anonymt så det finns inget pinsamt med det. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Behatslacha, som min hebreiskalärare brukar skriva. Det betyder lycka till. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar