Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 september 2010

Den ende verkningsfulle världsreformatorn (Samuel Davies, 1757)

Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom! Johannes 16:8

Den Helige Ande är den ende verkningsfulle världsreformatorn! Om Han är frånvarande:
kan lagstiftare stifta lagar mot brott;
kan filosofer resonera emot fel;
kan pastorer predika emot synd;
kan samvetet protestera mot ondska;
kan gudomlig lag förelägga och hota med helvetet;
kan evangeliet bjuda in och locka till himlen;
men allt kommer vara förgäves!

De starkaste argument, de mest hjärtsmältande böner, de mest uppseendeväckande fördömanden från Gud och människa, genomdrivna med den högsta auktoritet, eller mest medlidsamma tårar - allt kommer vara kraftlöst - inget kommer att verkningsfullt återta en enda syndare, inte heller vinna en enda uppriktig omvänd till rättfärdighet!

Paulus, Apollos och Petrus, med alla sina apostoliska förmågor, kan inget göra, utan den Helige Ande. Paulus kan plantera, Apollos kan vattna; men endast Gud kan få det att växa! "Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud!" 1 Kor 3:6, 7.

Aldrig kommer fred och harmoni upprättas i denna skrälliga värld - förrän dess Gudomlige Agent sätter igång arbetet.

Det är endast Han, som kan smälta ned människors envetna hjärtan till kärlek och frid!

Det är endast Han, som kan mjuka upp deras barska och vilda humör, och förvandla dem till ömsesidig välvilja!

Det är endast Han, som kan släcka de lustar som sätter världen i brand och inskärpa de motsatta dygderna och anständigheterna. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, nämns av Paulus, som Andens frukt, för endast Anden är dess upphov. Och om dessa sinnelag var förhärskande i världen, vilken rofylld, lugn och fridfull region det hade varit, ostörd av människolustarnas vindar!

Åh hur mycket behöver vi inte den välsignade Andens inflytande...
att krossa stenhjärtat,
att upplysa det mörka sinnet, och
att trösta den misströstande själen!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar