Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 september 2010

Vilken stund som helst kan vi bli nedslagna! (J.R. Miller, 1895)


Rädda mig från mina fiender, HERRE.
Hos dig söker jag skydd.

Psalm 143:9

Varje dag är full av faror, faror vi inte kan se, och som vi inte kan skydda oss emot. Sjukdomar lurar i luften vi andas, och gömmer sig i vattnet vi dricker, eller i maten vi äter. Längs gatan vi går på, på järnvägen vi färdas, finns faror. Vilken stund som helst kan vi bli nedslagna! Det finns många fiender som gaddar sig samman emot oss, konspirerar för att göra oss illa.

Det finns säkerligen andliga fiender, som är ute efter att förgöra oss! Den soligaste dag är full av dem. Ingen afrikansk djungel är så full av vildsinta och blodtörstiga vilddjur, som de vanliga dagarna i våra liv är fulla av andliga fiender och faror. Dessa faror syns inte, så därför kan vi inte försvara oss. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 1 Petr 5:8

Så, vad kan vi då göra? När vi går ut på morgonen kan vi lägga fram denna bön: Rädda mig från mina fiender, HERRE. Hos Dig söker jag skydd. På detta sätt kan vi lägga våra bräckliga, utsatta liv, i händerna på vår allsmäktige Gud!

Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Psalm 55:22. Vi har inte blivit lovade att våra böner ska ta bort farorna och frestelserna från dagen. Det är inte på det sättet som Gud oftast hjälper till. Vi är bjudna att kasta vår börda på HERREN, men vi får inte höra att Han kommer lyfta bort den ifrån oss. Löftet är att vi kommer hållas uppe och få kraft att bära den.

Vi behöver bördan! Det är Guds gåva till oss, och det finns en välsignelse i den, som vi inte har råd med att gå miste om. Bönen tar inte bort våra prövningar, utan den lägger vårt liv i Guds händer, så att i Hans förvar, vi kommer att bevaras från skada medan vi går igenom våra prövningar. Det tar in Guds nåd i vårt hjärta, att bevara oss från att falla i synd; och Guds styrka i vårt liv, så att vi kan segra över våra fiender.

Att inte be medan vi går in i dagens faror och prövningar, är att möta dem utan Kristi hjälp, och med all säkerhet att lida skada, och möjligen falla i synd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar