Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 8 juni 2010

2 Hinngrejer i 1

Ibland finns det bara saker man vill bli av med snabbt. Så nu lägger jag upp två bennyhinnrelaterade saker i ett blogginlägg... ber om ursäkt till alla er Hinn-fans där ute. Hoppas jag inte behöver skriva om honom igen efter detta. Men det lär nog bli något ändå eftersom han kommer till Sverige, för att inleda Livets Ords Europakonferens - och förväntningar ska man ha, det är så hypnos fungerar. Jag skriver inget om hans skilsmässa.

1. Benny Hinn predikar emot sig själv:


Jag minns när jag såg den för ett tag se'n (ett år eller två), och tänkte att de stackars människorna är så lurade att de inte ser det uppenbara att han predikar om sig själv. Han vet det. Det är som taget ur de artiklar om honom själv som finns på diverse urskiljningssajter. Han har sina åhörare som i en liten ask. Det är som han bara vill visa upp hur lurade de är. Samtidigt kan det också vara så att han är rädd för konkurrensen. Jag tror denna predikan handlade om Lakeland. Han har också talat emot Joel Osteen, Oprah Winfrey och sökarvänlighet, där man tar bort det anstötliga korset. Lite läskigt att man finner sig hålla med Benny Hinn fullt ut. Men det kanske är hans taktik att kunna bedra fler. Är det så att Hinn predikar det sanna Evangeliet? Kan det vara så? Ja, det stämmer med Bibeln:
En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. (Fil 1:15-18 betoning tillagd)
Vi kan alltså se här att vissa predikar Kristus av fel motiv men ändå blir aposteln Paulus glad. Men var det bara för att de predikade Kristus i allmänhet, med vilket annat evangelium som helst? Nej, sån't var ju inte Paulus glad över - Gal 1:6-9. Men om det nu alltså är på detta vis, att Hinn möjligtvis skulle predika det sanna Evangeliet - tyvärr ser det ju inte så bra ut eftersom det liknar de fyra andliga lagarna på hans hemsida (har skrivit om sådana evangeliepresentationer här och se även länkarna i det inlägget) - men iallafall om det bara vore så, att Hinn predikade hela det sanna Evangeliet, då skulle vi kunna glädjas, för där Evangelium predikas, är det Guds kraft som frälser den som tror. Men samtidigt måste man sörja över honom själv att han gör det av orena motiv, girighet och avundsjuka. Han lurar ju folk samtidigt, hypnotiserar dem, rent av släpper lös demoniska krafter (kallad "smörjan") mitt ibland dem, säger till dem att ge honom pengar. Han är utan ursäkt. Och så förknippas ju evangeliepredikan med dessa onda saker och ger Evangeliet dåligt rykte.

2. En annan ny Word-Faith-stjärna, inspirerad av bl a Hinn, som jag fick lära mig om i detta blogginläggApprising Ministries.
Profeten Mannaseh Jordan började tjäna vid späd åtta års ålder och bär med sig det femte elementet av hopp, helande och återupprättande som förlänas de liv han berör.

Under många följande år, visste han att Gud hade en mycket STÖRRE plan för hans liv. Så han gick igenom omfattande och intensiv träning under ledning av den Helige Ande, med den uttryckliga avsikten att förstå den profetiska tjänsten och verksamheten [...] Profeten Mannaseh uppenbarar fenomenal insikt i Guds allmängiltiga sanningar. Folk över hela världen har förts till den heliga sanningen om att de inte är offer i sina liv. Denna succéstorm är ett direkt resultat av energin och skickligheten hos den ambitiöst motiverade talaren, profeten, VD:n - och strax blivande författaren - Yakim Manasseh Jordan. (Översatt härifrån)
I detta inlägg på bloggen Slaughter of the sheep får vi läsa om denne bl a (översatt):
Jag undrade vad Benny Hinn skulle hitta på när hans stjärna började blekna kring tiden för o-väckelsen i Lakeland. Nu vet jag. Jag bara undrar hur lång tid det tar tills monstret han skapar kommer att förmörka honom.

Jag ser två möjliga scenarion om denna unge fortsätter sin offentliga uppgång: 1.) Jordan kommer växa förbi honom och få en blomstrande egen verksamhet, Hinn blir lämnad bakom, eller 2.) Hinn kommer hålla fast vid Jordans rockskörten och åka med tåget bäst han kan. Han profeterade ju tydligen Jordans födelse, förresten. Han kommer inte släppa taget så lätt.
Här är likheterna mellan dem båda, norpat härifrån:
De:
•välter folk
•tar ut folk från publiken.
•blåser i sina mikrofoner
•slungar en "smord" kavaj över publiken
•står på en stol i publiken
•talar i "tungor" men måste använda tolk under mötena
•missbrukar Guds namn: "Min Gud! Jag känner smörjelsen här!"
•gör lättlurade människor beroende och förleder dem till att tro att det de gör är av Gud
•tjänar en falsk "Kristus" aposteln Paulus varnade om i 2 Kor 11:3-4
•glömmer att hela folk med glasögon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar