Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 2 juni 2010

Knäppiga Flygande Dinosaurusar

"Vetenskaps"-männens antaganden om dinosaurier. En tidningsartikel visar en teckning av en dinosaurie med fjädrar på armarna, redo att börja flyga. För evolutionisterna har fått för sig att dinosaurien utvecklats till en fågel. Men skelettet man har från dinosaurien visar bara ben och inga fjädrar - så var kom egentligen fjädrarna ifrån? Deras livliga fantasi!En dag fick alla dinosaurier för sig att hoppa ned för ett stup och vifta med armarna. Och den som råkat slumpa fram lite fjädrar på armarna överlevde... och så blev de fåglar! :D

1 kommentar: