Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 juni 2010

Spurgeon om frälsningsvisshet

Vad tragiskt det skulle vara om vi gått genom livet i tron att vi varit frälsta för att sedan vakna på Domedagen och inse att vi tagit miste! Men Bibeln lär att det kommer vara så för många människor. Kristus sa: "Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!" (Matt 7:22-23)
Men, vi måste inte gå genom livet utan frälsningsvisshet. I 1 Joh 5:13 säger aposteln: "Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv." Så hur kan vi få denna visshet? Detta är den viktigaste fråga vi någonsin kommer stå inför i livet eftersom vårt eviga öde står på spel! Bibeln undervisar att de som förblir ofrälsta kommer tillbringa evigheten i en plats för evig plåga (Matt 25:46; Upp 14:9-11). Anledningen till detta är att deras synd inte blivit betald för, och Guds fullkomliga rättvisa kräver att synd ska betalas för (Rom 6:23). Därför, är det livsviktigt att vi kan svaret på denna fråga. Detta är anledningen till att aposteln Petrus skrev: "Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast." (2 Pet 1:10)

Det stämmer att vi måste tro på Kristus för att bli frälsta (Apg 16:21), men hur kan vi vara säkra på att vi verkligen trott på honom? Vi kan ju verkligen inte lita på våra känslor eftersom känslor kan vara vilseledande. Vissa kanske föreslår att vi kan vara säkra genom att erkänna de fakta som finns i evangeliet eller be frälsningsbönen. Men, Bibeln visar på att det inte är möjligt att tro utan att bli pånyttfödd eftersom vi naturligt är andligt döda (Ef 2:1 jfr 1 Kor 2:14). Detta är anledningen till att Kristus sa "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh 3:3) Alltså kan vi inte veta att vi verkligen trott förrän vi vet att vi blivit födda på nytt.

Men vad innebär det att vara född på nytt? Är detta någon sorts känslomässig upplevelse? Nej, Bibeln undervisar om att när vi är födda på nytt förändras våra liv. I 2 Korintierbrevet 5:17 läser vi: "Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." Bibeln talar också om för oss vilka förändringar som kommer ske i vårt liv när vi är födda på nytt.

För det första: vi kommer inte fortsätta leva i synd (dvs göra synd vanemässigt)
"Den som är född av Gud gör inte synd" - 1 Johannesbrevet 3:9
"Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?" - Romarbrevet 6:2

För det andra: vi kommer försöka leva ett heligt liv genom att lyda Guds Ord
"Var och en som gör det som är rätt är född av honom." - 1 Johannesbrevet 2:29
"Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud." - 1 Johannesbrevet 2:3

För det tredje: vi kommer älska andra, oavsett vilka de är eller vad de har gjort
"Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek." - 1 Johannesbrevet 4:7-8
"Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna." - 1 Johannesbrevet 3:14

För det fjärde: vi är inte fästa vid denna värld
"Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom." - 1 Johannesbrevet 2:15
"De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden...Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom." - Romarbrevet 8:5, 9

Dessa förändringar är inte orsaken till vår frälsning, vi är ju frälsta genom tron (Ef 2:8-9). Utan snarare är de bevis på att vi verkligen blivit födda på nytt. Om de inte ägt rum i våra liv, då är det livsviktigt att vi ivrigt söker Gud och bönfaller Honom att föda oss på nytt. Han lovar att vi ska finna Honom om vi söker Honom med hela vårt hjärta (5 Mos 4:29), och sättet som man börjar på är att läsa Hans Ord. Bibeln säger: "Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." (Rom 10:17)

Översättning: jag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar