Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 21 juni 2010

Tre falska kristusar

Vem väljer du? Detta hittade jag i just nu senaste inläggetThe Museum of Idolatry. Läs Matt 24:4-5, 23-25 och se sedan denna video:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar