Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 12 juni 2010

"War of the Worldviews" med Eric Holmberg

Eric Holmberg från The Apologetics Group har satt igång en ny TV-serie, "War of the Worldviews." Eric och Lane Chaplin har gjort det möjligt för oss att se avsnitten dagen efter de sänds via Lanes Youtubekanal. Dessa avsnitt består främst av material som Eric ta'tt från det som The Apologetics Group gjort genom åren, bl a Hell's Bells 2, The Real Jesus, Amazing Grace: The History and Theology of Calvinism. Här är det första avsnittet i programmet. Man kan se fler allteftersom de läggs upp på Lanes Youtubekanal.

Avsnitt 1 (med klipp från Hell's Bells 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar