Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 19 juni 2010

"War of the Worldviews" Avsnitt 2

Avsnitt 2 av War of the Worldviews heter Defense Against the Liberal Jesus, så det är ett försvar mot den liberala synen på Jesus. (Avsnitt 3 ligger också uppladdat på LaneCh-youtubekanalen men det har jag inte sett än. Avsnitt 1 kan ses här: http://www.youtube.com/watch?v=gMPnuD1xTzQ)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar