Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 28 juni 2010

"War of the Worldviews" Avsnitt 3

Glöm inte att se den här fantastiska serien som lagts upp på youtube. Avsnitt 3 handlar om kännetecken på sekter.Varning 1: engelska 2: det är 9 sekunder där han säger att Joel Osteen är en man som har en gåva att uppmuntra och förmedla hopp som vi bör vara tacksamma för. Men resten av videon kan jag rekommendera.
(Avsnitt 1: http://www.youtube.com/watch?v=gMPnuD1xTzQ
Avsnitt 2: http://www.youtube.com/watch?v=k_ALBUcrEwI)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar