Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 21 juli 2010

Ack! ni kommer sannolikt dansa och skutta ned i helvetet! (Samuel Davies, 1723–1761)

"Jag vet mig ingen råd med er." Galaterbrevet 4:20

Jag vet mig ingen råd med er - huruvida VÄRLDEN har era hjärtan! Era tankar verkar fördjupade i den, och er tillgivenhet är fäst på den som ert främsta goda - och därmed är er mun full av den; ty vad hjärtat är fullt av - det talar munnen. Om någon älskar världen - finns inte Faderns kärlek i honom. Girighet är avgudadyrkan; och ni vet att ingen avgudadyrkare har evigt liv. Jag är rädd att detta är karaktären hos några av er!

Jag är inte en fiende mot de nöjen som är tillåtna för människan, jag lägger inte heller sann fromhet i vresig, dyster, svårmodig torftighet. Men trots allt, måste jag tillkännage, att jag har väldigt lite hopp om evangeliets framgång bland er - om jag skulle ha en församling av dansande, skuttande, världsliga bekännare! Ack! ni kommer sannolikt dansa och skutta ned i helvetet!

Om ni skulle dö denna natt - vet jag mig ingen råd med er huruvida himlen eller helvetet kommer bli er eviga boplats!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar