Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 28 juli 2010

Fattig i sig själv - rik i Jesus! (James Smith, 1802-1862)

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Matteus 5:3

Herrens folk är fattiga allihop; de förstår och känner att synden har avklätt dem varje förträfflighet; och har gjort dem usla, och eländiga, och fattiga, och blinda och nakna. De kan inte göra något av sig själva, de kan inte få fram något till sig själva; utan den fria nåden har gett dem ett rikligt förråd, och Evangeliet informerar dem att Jesus har allt de behöver - och att allt Han har, är till dem!

När de ser på, eller inom sig själva - blir de modfällda; men när de ser på Jesus - fröjdas de! Han är mycket rik på nåd - och mycket rik på härlighet; och Han säger: "Var och en som ber, han får." Han ger frikostigt och förebrår inte. Här är då Herrens fattigas nuvarande salighet: Jesus har allt de behöver! Och Han är deras Återlösare och Vän! De som söker Honom ska inte sakna något av det som verkligen är gott.

Är jag fattig? Om så är fallet, bjuder Jesus mig att komma till Honom - och köpa guld, kläder, vin och mjölk kostnadsfritt - allt som är nödvändigt för att trösta och stödja i tiden, och göra mig lycklig i all evighet! Fattig i sig själv - rik i Jesus! Fattig nu - rik i evighet! "Dem tillhör himmelriket."

"Allting är ert!" 1 Korintierbrevet 3:21

"Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver!" Filipperbrevet 4:19

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar